Maskowanie stanów magazynowych

1. W menu, w panelu admina, należy wybrać Konfiguracja, a następnie Magazyny.

Maskowanie stanów

2. W polu Wzorzec prezentacji dostępności towaru należy wpisać odpowiedni format:

  • maskowanie opisowe

    [zakres ilości towaru]=wyświetlany_opis
    np. [*-1]=Brak;[1-30]=Mała ilość;[30-100]=Średnia ilość;[100-*]=Duża ilość

  • maskowanie graficzne

    [zakres ilości towaru]= <img src="url_grafiki">
    np. [*-1]=<img src="/_data/brak.png" alt="brak" title="brak">;[1-30]=<img src="/_data/malo.png" alt="mało"title="mało">;[30-*]=<img src="/_data/duzo.png" alt="dużo" title="dużo">

Przykłady zakresów ilości towaru:
[*-1] stan zerowy
[1-30] stan od 1 do 29
[30-*] stan od 30 i więcej

3. Analogicznie można utworzyć maskowanie dla niezalogowanych użytkowników w polu Wzorzec prezentacji dostępności towaru dla niezalogowanych użytkowników.

4. Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć przycisk Zapisz ustawienia i zrestartuj witrynę.