Historia wersji (aktualizacji)

Aktualna wersja i historia zmian

Mercatum 5.1017.0.0
[2020-07-30]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekt GT 1.63, Subiekt nexo 31.1.0
- dodatkowe przyciski logowania, rejestracji i wylogowania w górze strony
- możliwość częściowego zrealizowania oferty
- możliwość dodania rozwijanego menu w głównym menu
- możliwość dodania towarów do "obserwowanych" by otrzymywać powiadomienie gdy towar będzie dostępny
- możliwość domyślnego sortowania towarów malejąco wg. daty dodania
- możliwość filtrowania po polach własnych towarów
- możliwość jednoczesnego synchronizowania dokumentów z różnych podmiotów
- możliwość synchronizowania dokumentów klientów z dwóch różnych podmiotów
- możliwość ukrycia rabatu w ofercie tworzonej dla klienta handlowca
- możliwość utworzenia bazy wiedzy dla każdego z klientów
- możliwość wpisania kodu rabatowego
- możliwość wpisania nazwy odbiorcy zamówienia niezależnie od pakietu
- możliwość wyłączenia modułu płatności dla pracowników kontrahenta
- możliwość wyświetlania ceny jednostkowej w koszyku
- możliwość wyświetlania ilości produktów już w koszyku przy przycisku dodaniu do koszyka
- możliwość wyświetlania najbliższych dostaw towaru w widoku listy zgodnie z zamówieniami do dostawców (dokumenty ZD)
- pokazanie wyliczenia wartości netto i brutto pozycji w podsumowaniu zamówienia
- sortowanie nagród za punkty z programu lojalnościowego rosnąco
- wyświetlanie aktualności zgodnie z porządkiem w panelu administracyjnym
- wyświetlanie przycisku "obserwowane" w hamburger menu w widoku mobilnym

Naprawiono:
- błąd po usunięciu sposobu wysyłki ustawionego jako domyślny
- błąd przy ręcznym wpisywaniu kursów walut w panelu administracyjnym
- błąd przy usuwaniu dokumentów powiązanych z reklamacją
- działanie wyszukiwarki towarów dla klienta i handlowca: ujednolicono
- odnośniki produktów będących tylko w kategorii głównej (bez podkategorii)
- paginacja produktów po szukaniu po nazwie producenta
- paginację filtrowanych produktów dla niezalogowanego klienta
- sprawdzanie statusu kredytu kupieckiego klienta dla płatności wymagających KK
- usuwanie towarów z koszyka - pozycja ekranu klienta jest zapamiętywana
- walidację części pól w adresie dostawy w podsumowaniu zamówienia
- widok tworzenia ofert klientom
- wydajność pliku dziennika platformy
- wyszukiwanie nowych towarów gdy określone pola wyszukiwania
- wyświetlanie cen w zamówieniu w panelu administracyjnym
- wyświetlanie dwuczłonowych elementów menu poziomego
- wyświetlanie elementów menu poziomego
- wyświetlanie listy producentów na pulpicie i listach produktów
- wyświetlanie powiązanych dokumentów do dokumentów gdy jest ich wiele
- wyświetlanie przycisków przy pozycjach w wielu tabelach
- wyświetlanie stopki w karcie produktu dla niezalogowanego klienta
- wyświetlanie strony startowej gdy jest to strona produktów
- wyświetlanie wartości koszyka dla klienta z zerowym VATem
- wyświetlanie widoku aktualności (wygląd, daty dodania zamiast dat modyfikacji)
- wyświetlanie wyników wyszukiwania: pierwsza są pokazywane towary o symbolu zgodnym z zapytaniem
- znajdowanie produktów bez wariantów gdy włączona obsługa wariantów

Usunięto:
- część ustawień dot. statusów zamówień z panelu administracyjnego (do ustawienia tylko w pliku konfiguracyjnym)

Mercatum 5.783.0.0
[2020-01-08]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekt GT 1.60 SP1, Subiekt nexo 28.1.1
w szablonie b2b5
- możliwość ukrycia stanów magazynowych
- możliwość ukrycia niedostępnych towarów
- możliwość sortowania towarów po producentach
- możliwość pokazania tylko zakupionego wcześniej towaru

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wyświetlanie przecinków w komunikacie na ekranie logowania w widoku mobilnym
- wyświetlanie formularza do wpisania adresu dostawy
- wyliczanie wartości brutto zamówienia przy specyficznych cenach pozycji w koszyku
- wysyłanie maili o zamówieniu do handlowca
- logowaniem na urządzeniach mobilnych z hamburger-menu
- układ elementów dot. filtrowania towarów
- usuwanie z platformy towarów usuniętych w subiekcie
- usuwanie parametrów usuniętych towarów
- ukrywanie kodu towaru w specyfikacji towaru
- ukrywanie wybranych pól własnych w specyfikacji towaru
- możliwość pokazywania najpierw polecanych towarów w wynikach wyszukiwania
- zapisywanie opisów statusów zamówień
- obsługę automatycznego wyboru wysyłki domyślnej
- kolejność wyświetlania produktów i drzewa kategorii dla niezalogowanego w widoku mobilnym
- drobne błędy w karcie towaru
- wersję angielską w różnych miejscach
w szablonie b2b4
- błąd związany z polami własnymi towaru po wejściu w kartę towaru jako niezalogowany

Mercatum 5.748.0.0
[2019-11-29]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 27.0.2, 27.1.0, 27.1.1
- wsparcie dla Subiekta GT 1.59 HF2, 1.59 SP1
w szablonie b2b5
- możliwość wpisania własnego arkusza CSS dla szablonu
- możliwość wyświetlania jednocześnie cen netto i brutto na liście towarów i w siatce towarów
- możliwość wyświetlania krótkiego opisu produktu w siatce towarów i tabeli towarów
- możliwość ukrycia dostępności w siatce towarów
- możliwość sortowania towarów po producencie
- możliwość ustawienia ilości wyświetlanych ostatnich zamówień na pulpicie

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wyświetlanie dodatkowych jednostek na liście towarów i w karcie towaru
- wyświetlanie drzewa kategorii po wybraniu kategorii głównej, przy włączonej opcji pokazywania towarów z kategorii głównej
- wyświetlanie rabatów klientów handlowca po zmianie klienta
- wyświetlanie ustawień szablonu w panelu administracyjnym
- wyświetlanie marginesu na pulpicie w module ostatnich zamówień
- wyświetlanie cen w szczegółach synchronizowanych dokumentów, gdy towary są objęte rabatem
- wyświetlanie cen w szczegółach synchronizowanych dokumentów zbiorczych
- wyświetlanie wyboru producentów na liście towarów
- obsługę braku dostępnych płatności dla zamówienia
- brak synchronizacji promocji gdy email klienta był poprzedzony/zakończony spacją
- błąd w wyświetlaniu pól własnych towaru w karcie towaru

Usunięto:
w szablonie b2b5
- nieobsługiwane ustawienia szablonu z listy ustawień

Mercatum 5.699.0.0
[2019-11-07]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 27.0.0 i 27.0.1
- wsparcie dla Subiekta GT 1.59 HF1
- wpisywanie nazwy witryny w tytule strony, zgodnie z nazwą ustawioną w panelu administracyjnym
- wyświetlanie obecnej i dopuszczalnych opcji ustawień szablonu w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5
- możliwość wyboru danych kontaktowych wyświetlanych w nagłówku strony dla niezalogowanych, klientów i handlowców
- możliwość zmiany statusu zamówienia po wystawieniu faktury do zamówienia, bez konieczności wysyłania pdf z fakturą
- możliwość wyświetlania dostępności dla niezalogowanych, zgodnie z określonym osobnym szablonem wyświetlania
- możliwość ustawienia szablonu wyświetlania wagi towaru

Naprawiono:
- wyświetlanie listy zamówień w panelu administracyjnym
- wyświetlanie pierwszej linii adresu dostawy zamówienia w mailu dot. zamówienia
w szablonie b2b5
- wyświetlanie wyboru klientów handlowca
- wyświetlanie polskich znaków po wybraniu klienta handlowca
- wyświetlanie dostępności towarów (ujednolicono style)
- wyświetlanie wielu tabel
- wyświetlanie przycisków w wielu miejscach
- błąd przy wyborze klientów po usunięciu handlowca klienta i dodawaniu nowego o tych samych danych
- błąd ustawiający rabat -1% w zamówieniach klienta handlowca, po specyficznej modyfikacji koszyka klienta
- błąd przy dodawaniu zamówienia ze szczegółów historycznego zamówienia
- błąd przy eksporcie adresów url do zdjęć produktów w eksporterze
- błąd braku synchronizacji dodatkowych kodów ean

Mercatum 5.663.0.0
[2019-10-16]

Dodano:
w szablonie b2b5
- wyświetlenie informacji o adresie e-mail z jakiego zalogowany jest klient
- możliwość wyświetlenia dostępności dla niezalogowanych klientów
- możliwość zmiany szerokości kontenera z wyświetlonymi produktami na „szeroki”
- możliwość tworzenia własnych koszyków klienta (pakiet Enterprise)
- możliwość automatycznego wpisywania wybranej przez klienta dostawy i płatności do uwag zamówienia
- możliwość wpisania opisu sposobu dostawy i płatności w mail dotyczący zmian statusu zamówienia
- możliwość wybrania osobnych szablonów wiadomości dla wybranych statusów zamówienia
- możliwość ustawienia do kogo ma być wysyłany mail o zmianie statusu zamówienia dla każdego ze statusów
- możliwość wpisania nazwy odbiorcy w adresie wysyłki (pakiet Enterprise)
- możliwość blokowania składania zamówień, gdy przekroczone są limity płatności na kredyt kupiecki
- możliwość wyłączenia okna z zapisaniem do newslettera dla zalogowanych użytkowników
- możliwość blokowania wyświetlania wybranych produktów w eksporterze XML
- nowy widok listy produktów (do włączenia w panelu administracyjnym)

Naprawiono:
- usuwanie magazynów
- błąd przy usuwaniu wysyłki użytej w starych ofertach
- błąd przy zmianie statusu zamówienia z już usuniętą wysyłką
w szablonie b2b5
- pokazywanie dodatkowych jednostek miary towarów (domyślnie wyłączone)
- odnośniki społecznościowe ze stopki otwierają się w nowej karcie
- przyspieszono i zmieniono animację akceptacji plików cookie
- polskie znaki w mailu dot. reklamacji
- niepoprawne wyświetlanie menu gdy nazwa klienta jest wieloliniowa
- dodawanie, usuwanie dodatkowych kodów EAN
- błąd w wyświetlaniu szczegółów zamówienia

Usunięto:
w szablonie b2b5
- znak # przy kodach EAN i symbolach produktów w karcie produktu

Mercatum 5.617.0.0
[2019-09-19]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 26.2.0, 26.2.1

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wyświetlanie głównej ceny brutto w różnych widokach
- działanie wyszukiwarki klientów handlowca
- wyświetlanie wysyłki na liście towarów
- drukowanie zamówień z panelu administracyjnego
- ukrywanie i sortowanie banerów na stronie głównej
- opcję zmniejszenia głównego zdjęcia towaru

Mercatum 5.601.0.0
[2019-09-05]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 26.1.0, 26.1.1
- wsparcie dla Subiekta GT 1.58 HF1, 1.58 HF2, 1.58 HF3, 1.58 HF4, 1.58 HF5

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wybór klienta handlowca
- formatowanie znaków specjalnych w specyfikacji towaru
- wysyłanie potwierdzenia zmiany statusu reklamacji do platformy
- maskowanie produktów w nowym widoku produktów
- wyświetlanie opisów sposobów wysyłki i płatności
- wyliczanie dni spóźnienia płatności klienta
- wyświetlanie menu mobilnego dla niezalogowanych klientów


Mercatum 5.586.0.0
[2019-07-25]

Dodano:
w szablonie b2b5
- możliwość wyświetlenia symbolu towaru w koszyku i podsumowaniu zamówienia
- obsługę plików SVG
- możliwość ukrycia krótkich opisów towarów
- możliwość wpisania opisu wysyłki i płatności w mailu o zmianie statusu zamówienia
- możliwość filtrowania tylko dostępnych towarów

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- ukrywanie przycisków rejestracji
- widok dokumentów powiązanych zamówienia
- błędy w widoku mobilnym
- błędy w koszyku i podsumowaniu zamówienia
- błędy w adresach produktów
- błędy przy ukrywaniu przycisków rejestracji

Mercatum 5.560.0.0
[2019-07-04]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 26.0.0, 26.0.1

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- pola wyboru sposobu wysyłki i sposobu płatności
- sposób wyświetlania opisu  sposobu wysyłki i płatności
- ukrywanie płatności wymagających kredytu kupieckiego gdy klient nie spełnia warunków
- wyświetlanie górnej belki nawigacji w widoku mobilnym
- wyświetlanie cen na stronie głównej
- wyświetlanie produktów na stronie głównej

Mercatum 5.550.0.0
[2019-06-11]

Dodano:
- możliwość przypisania tylko określonych sposobów wysyłki do danego kraju klienta
- możliwość filtrowania rozrachunków poprzez parametry
- możliwość edycji sposobu wpisywania uwag do zamówienia w zamówienie w Subiekcie

Mercatum 5.549.0.0
[2019-06-05]

Dodano:
w szablonie b2b5
- możliwość ukrycia filtru producentów

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- błąd przy specyficznym wyszukiwaniu towarów
- wyświetlanie opisu płatności w specyficznej sytuacji
- wyświetlanie specyfikacji produktu w karcie produktu
- kosmetyczne błędy w dokumentach klienta
- rozwijanie kategorii na pulpicie

Mercatum 5.539.0.0
[2019-05-28]

Dodano:
w szablonie b2b5
- możliwość pokazania przycisku "zapytaj o produkt" dla produktów z zerową ceną
- możliwość ukrycia rejestracji
- możliwość ukrycia SKU w karcie produktu
- możliwość wyświetlenia kodu EAN w specyfikacji produktu

Naprawiono:
- aktualizację dokumentów po zmianie kontrahenta dokumentu w Subiekcie
w szablonie b2b5
- odświeżanie zmian wprowadzonych w menu

Mercatum 5.514.0.0
[2019-05-15]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 25.0.0, 25.0.1
- nowy widok strony głównej przystosowany do B2B
- nowy silnik wyświetlania listy produktów
w szablonie b2b5
- możliwość ukrycia rejestracji, ukrycia dodania do newslettera

Naprawiono:
- sposób dodawania produktów przez Integrator
- generację domyślnej bazy
w szablonie b2b5
- ikonę profilu w widoku mobilnym
- drobne błędy w szablonie
- wyświetlanie ostatnich zamówień klienta z poziomu handlowca
- wymóg wpisania adresu dostawy
- drobne błędy w karcie produktu
- widok dokumentów klienta
- drobne błędy w widoku płatności
- wyłączenie wyświetlania producentów, wyświetlanie producentów
- wyłączenie wyświetlania rabatów
- wyszukiwanie po kodzie EAN

Usunięto:
- dodatkowe domyślne waluty EUR i USD

Mercatum 5.479.0.0
[2019-04-10]

Dodano:
- nową wersję Integratora
- wsparcie dla Subiekta nexo 24.1.0, 24.1.1
- obsługę kodu dostawcy
- indywidualne koszyki poszczególnych klientów handlowca
- możliwość wyszukiwania produktów po EAN, kodzie dostawcy
w szablonie b2b5
- listę producentów na pulpicie
- nowy silnik wyświetlania listy produktów
- możliwość wyróżnienia ceny brutto
- możliwość pobrania pliku PDF z utworzoną ofertą

Naprawiono:
- wyświetlanie błędów w różnych miejscach
- widok płatności klienta
- wyświetlanie treści po ich edycji w panelu administracyjnym
- wpisywanie dat edycji treści
w szablonie b2b5
- wyświetlanie sekcji aktualności
- wyświetlanie opcji na liście klientów handlowca
- przycisk profilu na ekranach małej rozdzielczości
- odświeżanie listy produktów po wyłączeniu filtra producentów
- sortowanie ostatnich zamówień na pulpicie
- wyświetlanie rabatów klienta przy braku cennika klienta
- zmianę między koszykami klientów handlowca
- filtrowanie kategorii na pulpicie
- wyświetlanie listy producentów
- wyświetlanie suwaka cen
- wersję angielską w różnych miejscach
w szablonie b2b4
- możliwość wyłączenie dopełniania do minimum logistycznego

Mercatum 5.424.0.0
[2019-02-26]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 24.0.1, 24.0.2
w szablonie b2b5
- możliwość ustawienia szybkości przewijania banerów

Naprawiono:
- nadpisywanie specyficznego statusu zamówienia przy synchronizacji
- moduł wgrywania pliku do zamówienia
- błędy w wersji angielskiej
w szablonie b2b5
- ustawienie kolejności wyświetlania banerów
w szablonie b2b4
- widok szczegółu zamówienia w historii zamówień
- podwójny widok specyfikacji produktu
- przechodzenie na kolejną stronę wyników wyszukiwania w określony sposób

Mercatum 5.416.0.0
[2019-01-28]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 24.0.0
- możliwość sortowania klientów po dacie ich ostatniego logowania w panelu administracyjnym
- możliwość dodania wyskakującego komunikatu dla klientów
- zwiększono maksymalną długość nazwy producenta
w szablonie b2b4
- ukrycie domyślnej jednostki miary
w szablonie b2b5
- wyświetlanie dodatkowych jednostek miary produktu poza kartą produktu

Naprawiono:
- wyświetlanie stanów magazynowych
- drobne zmiany w widoku produktów w panelu administracyjnym
- drobne zmiany w wersji angielskiej
- wydajność wyszukiwania produktów
- dodawanie wielu produktów do koszyka
w szablonie b2b5
- wyświetlanie breadcrumbów po specyficznym wyszukaniu produktów
- ujednolicono wyświetlanie wielu tabelek z produktami
- drobne zmiany w wersji angielskiej
- wyświetlanie historii koszyka

Usunięto:
- zbędny parametr konfiguracyjny

Mercatum 5.394.0.0
[2018-12-20]

Dodano:
-obsługa Subiekt GT 1.55 oraz Subiekt nexo 23.0.0 i 23.0.1
-tłumaczenia w profilu podczas zmiany danych
-możliwość wysyłania maila o chęci zmiany danych klienta
-ukrycie adresu wysyłki gdy sposób wysyłki nie wymaga adresu
-możliwość zablokowania edycji danych przez klienta
-możliwość wgrywania własnych zdjęć w formacie png dla produktów
-wyświetlanie wariantów produktów w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5:
-wyświetlanie języków do wyboru w ich języku
-widok najpopularniejszych produktów
-widok tabelaryczny produktów z kolumnami definiowanymi przez klienta
-potwierdzenie usunięcia wszystkich produktów z koszyka
-informację o rezultacie wyszukiwania
-możliwość wybrania filtrów pól własnych które mają być wyświetlane
-możliwość wyboru kolorystyki
-możliwość utworzenia oferty w koszyku przez handlowca
-możliwość ukrycia wyboru języku i waluty
-możliwość ukrycia ilości produktów w danej kategorii
-możliwość włączenia drukuj na karcie produktu
-możliwość ukrycia filtrowania na liście produktów
-możliwość włączenia pola opis dla towarów w koszyku
-możliwość zmiany rozmiaru zdjęć w widoku tabelarycznym
w szablonie b2b4:
-możliwość ukrycia kolumny symbol

Naprawiono:
-wyświetlanie powiązanych dokumentów do zamówienia handlowca ze strony klienta
-automatyczną zmianę tytułu maila o rejestracji pracownika klienta w zależności od kraju
-nazwę kraju Wyspa Reunion ustawianą podczas generacji bazy
-wyświetlanie listy klientów w panelu administracyjnym
-nadpisywanie daty dodania produktu zamiast daty modyfikacji
-wyświetlanie promocji które obowiązują klienta
-wersję angielską widoku płatności
-drobne błędy w panelu administracyjnym
-wyświetlanie kategorii o specyficznych nazwach
-wariantowanie produktu po usunięciu głównego wariantu
-drobny błąd w pluginie cen klientów z plików csv
w szablonie b2b5:
-błąd przy wgrywaniu pliku edi
-wpisywanie sposobów dostawy i płatności do uwag zamówienia
-responsywność głównego menu
-domyślne sortowanie dokumentów
-wyświetlanie listy produktów objętych promocją
-wyświetlanie pola do wgrania pliku do zamówienia
-wyświetlanie daty dokumentów w liście dokumentów
-wyświetlanie widoku oferty, szczegółów oferty
-ikonę widoku tabelarycznego produktów
-drobne błędy w wyświetlaniu stopki szablonu
-wyświetlanie ceny brutto w koszyku
-wyrównanie guzików na wielu widokach
-ukrywanie opisu formy wysyłki/płatności gdy pusty
-widok zapytania o produkt
-wyświetlanie długich nazw form dostawy i płatności w widoku finalizacji zamówienia
-błędy w konsoli w wielu miejscach
-rezultaty wyszukiwania po zmianie ilości produktów na stronę

Usunięto:
w szablonie b2b5
-filtrowanie po polu własnym gdy ma tylko jedną wartość

Mercatum 5.317.0.0
[2018-10-30]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta GT 1.54 HF1 oraz Subiekta nexo 22.0.1 i 22.0.2
w szablonie b2b5
- możliwość ustawienia dowolnego koloru tła
- ikony w menu profilu klienta

Naprawiono:
- sortowanie produktów po cenie w panelu administracyjnym
- wyświetlanie domyślnego cennika w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5
- widok zapytania o produkt
- wyświetlanie sekcji "zobacz również" w widoku mobilnym
- działanie przycisków menu profilu klienta
- wyświetlanie komunikatu o plikach cookie
- wyświetlanie opisów pól w rejestracji
- drobne zmiany w kolorystyce przycisków

Mercatum 5.310.0.0
[2018-10-23]

Dodano:
- współpraca z Subiekt GT 1.54 i Subiekt nexo 22.0.0
- ukrycie adresu dostawy w mailu gdy nie jest wymagany
w szablonie B2B5
- możliwość zmiany tła na lekko szare
w szablonie B2B4
- wyświetlanie nazwy produktu w karcie produktu dla niezalogowanych klientów

Naprawiono:
w szablonie B2B5
- łamanie długich nazw produktu
- wyświetlanie notyfikacji przy dodaniu do koszyka
- wyświetlanie własnej startowej strony statycznej
- wyświetlanie statusu zgody na kredyt kupiecki w wersji angielskiej
- wyświetlanie tytułu ekranu zmiany hasła

Mercatum 5.301.0.0
[2018-10-17]

Dodano:
- edycję własnej strony startowej
- opcję zablokowania edycji danych przez klienta
- wyświetlanie aktualnej wersji Mercatum w panelu administracyjnym
- możliwośc ustawienia maksymalnej ilości produktów które można zamówić w jednym zamówieniu
w szablonie B2B5
- wyświetlanie stanów magazynowych na liście produktów
- kraj użytkownika podczas rejestracji

Naprawiono:
- maksymalną ilość znaków w symbolu towaru
- wyświetlanie ilości punktów lojalnościowych klientów w panelu administracyjnym
- przypominanie hasła dla pracowników kontrahenta
- wymóg kodu EAN towaru w mailach dot. zamówienia
- zgody RODO klientów handlowców
- aktualizowanie towarów z wieloma kodami
- synchronizowanie klientów handlowców w przypadku nieudanej synchronizacji do Subiekta
w szablonie B2B5
- wyświetlanie długich drzew kategorii
- wyświetlanie stawki VAT towarów zwolnionych z podatku
- wyświetlanie kolejnych kategorii do których należy produkt w karcie produktu
- wyświetlanie kolejnych stron promowanych produktów
- wyświetlanie kolejnych banerów na pulpicie
w szablonie B2B4
- pokazywanie nazwy produktu w karcie produktu (do włączenia w panelu administracyjnym)

Mercatum 5.70.0.258
[2018-09-18]

Dodano:
- obsługa Subiekt nexo 21.0.3
w szablonie B2B5
- wyświetlanie specyfikacji produktu na podstawie pól własnych produktu (do wyłączenia w Panelu Administracyjnym)
- możliwość zmniejszenia zdjęć na liście produktów

Naprawiono:
- zbędne białe znaki w mailu z danymi do logowania
w szablonie B2B5
- wersję angielską modułu EDI oraz wyświetlanie krawędzi modułu
- wyświetlanie komunikatów przy zmianie hasła
- wyświetlanie VAT towaru zwolnionego z 0% VAT
- wyświetlanie rabatu na liście produktów
- wyświetlanie komunikatu dla zalogowanych klientów
- wyświetlanie ikon górnego paska na urządzeniach mobilnych
- wyświetlanie w karcie produkt kategorii do których należy produkt
- głębokość wyświetlanych podkategorii
- drobne błędy w podstawowej wersji szablonu

Mercatum 5.70.0.243
[2018-09-03]

Dodano:
- nazwę klienta przy edycji udzielonych zgód
- obsługa dokumentów z Subiekta nexo

Naprawiono:
- literówki liczby produktów w koszyku
- import pracowników klienta z kartoteki CRM
- angielską wersję widoku zgód
- sprawdzanie poprawności sposobu dostawy
- wyświetlanie dat obowiązywania specyficznych promocji
w szablonie B2B5
- komunikaty w programie lojalnościowym
- maskowanie kategorii w drzewie kategorii
- linki społecznościowe w stopce

Mercatum 5.70.0.229
[2018-08-28]

Naprawiono:
- wyświetlanie form wysyłki, zamówień w panelu administracyjnym
- wyświetlanie produktów objętych promocją
w szablonie B2B5
- widok programu lojalnościowego
- wyświetlanie adresu email w stopce
- drobne błędy w wersji angielskiej
w szablonie B2B4
- wyświetlanie wartości zamówienia w historii zamówień

Mercatum 5.70.0.218
[2018-08-21]

Dodano:
- moduł płatności PayPal

Naprawiono:
- specyficzny błąd przy zamówieniu za punkty programu lojalnościowego
- przekierowanie po zalogowaniu
- wyświetlanie ilość dni spóźnienia w płatnościach
- wersję angielską w różnych miejscach
- wyświetlanie listy klientów przy braku klientów handlowca
- wyświetlanie ilości punktów programu lojalnościowego
w szablonie B2B5
- wyświetlanie listy dokumentów
- wyświetlanie wartości zamówienia
- jednolitość listy produktów i innych widoków
- odstępy, niepotrzebne tytuły stron w wielu miejscach
- wyświetlanie stopki strony w widoku rejestracji
w szablonie B2B4
- wyświetlanie udzielanych zgód podczas rejestracji

Mercatum 5.70.0.211
[2018-08-13]

Dodano:
- rozróżnianie producenta towaru z Subiekta nexo

Naprawiono:
- dodawanie zdjęć towaru z Subiekta nexo 21.0.2
- moduł akceptacji towaru do zamówienia
- wybór domyślnego cennika promocji
w szablonie B2B5
- wyświetlanie kategorii na liście produktów po ręcznym sortowaniu
- wyświetlanie stopki we wszystkich widokach klienta
- głębokość wyświetlanych kategorii
- kosmetyczne błędy w widoku podsumowania zamówienia

Mercatum 5.70.0.203
[2018-08-07]

Dodano:
- współpracę z Subiekt nexo 21.0.2
w szablonie B2B5
- link do regulaminu przy zapisie do newslettera w stopce
- możliwość zmiany ilości produktów do koszyka w karcie produktu za pomocą strzałek
- możliwość powtórzenia zamówienia (dodania go do koszyka) w widoku ostatnich zamówień i dokumentów
- informację o braku powiązanych dokumentów zamówienia

Naprawiono:
- akceptację produktów do zamówienia
- limit wyświetlanych ostatnio dodanych produktów, ilości produktów na stronie wyników
- limit ilości produktów dodanych do koszyka
w szablonie B2B5
- czytelność wyświetlania przecen
- tabelkę reklamacji
- wyświetlanie ostatnio dodanych produktów na pulpicie
- wolne miejsce w widoku płatności
- wyświetlanie X zamknięcia notyfikacji o dodaniu towaru do koszyka
- wyświetlanie sposobu wysyłki zamówienia, podsumowania zamówienia, tabelki "dostawa i płatność", stawki VAT sposobu dostawy
- wyświetlanie wolnego miejsca, pól na dane i przycisków w wielu widokach
w szablonie B2B4
- wpisywanie danych przy rejestracji w niektórych polach
- wyświetlanie statusu w widoku płatności
- wyświetlanie widoku zmiany danych

Mercatum 5.70.0.188
[2018-07-31]

Dodano
w szablonie b2b5
- możliwość wyświetlenia symbolu ean w karcie produktu i na liście produktów
- drobne zmiany w wielojęzyczności

Naprawiono
- domyślny tekst w uwagach zamówienia
- algorytm losowania produktów
- akceptację produktów do zamówienia
- kosmetyczne zmiany w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5
- dodawanie do koszyka przy włączonym sprawdzaniu stanów magazynowych
- dodawanie do koszyka ze strony głównej
- wyświetlanie podsumowania zamówienia w historii zamówień
- wyświetlanie 0% vat w wielu miejscach
- kosmetyczne zmiany w stopce, podsumowaniu zamówienia, edycji klienta handlowca i innych widokach
- powielony przycisk zgody na newsletter
w szablonie b2b4
- kosmetyczne zmiany w profilu

Mercatum 5.70.0.171
[2018-07-24]

Dodano:
w szablonie B2B5
- powrót do profilu po zmianie danych/hasła

Naprawiono:
- generowane domyślne pozycje menu
- komunikat w przypadku zamówienia ponad dostępny stan
w szablonie B2B5
- styl widoku zgód RODO
w szablonie B2B4
- ilość wyświetlanego towaru oraz szereg optymalizacji w potwierdzeniu zamówienia

Mercatum 5.70.0.154
[2018-07-16]

Dodano:
w szablonie B2B5
- angielską wersję reklamacji

Naprawiono:
- drobne błędy w angielskiej wersji B2B
w szablonie B2B4
- dopełnianie do minimum logistycznego w koszyku
w szablonie B2B5
- wielojęzyczność w programie lojalnościowym
- wyświetlanie przycisków dla handlowca
- wyświetlanie tabeli klientów handlowca
- wyświetlanie tabeli podsumowania kosztów dostawy
- wyświetlanie tabeli produktów w szczegółach dokumentów
- wyświetlanie VAT w tabeli produktów w koszyku oraz w zamówieniu
- wyświetlanie stopki w reklamacjach
- wyświetlanie niektórych przycisków np. przycisków w podsumowaniu zamówienia
- wygląd stron zmiany hasła, zmiany danych, szczegółów dokumentów

Wersja 5.70.0.138
[2018-07-09]

Dodano:
- wybór ilości wyświetlanych produktów na stronie w B2B5
- domyślne szablony email zgodne z nowym systemem email
- generowanie domyślnego menu dla B2B5
- emaile RODO do szablonu B2B5
- możliwość umieszczenia treści wyrażonej zgody RODO w emailu o zmianie udzielonych zgód
- rozdzielenie edycji danych handlowca i hasła

Naprawiono:
- wyświetlanie rabatów obowiązujących jeden produktów
- wyświetlanie rabatu w szczegółach dokumentów
- kolejność wyświetlanych produktów w szczegółach dokumentów
- zmianę zgód RODO klientów handlowca
- wyświetlanie zgód klientów handlowca przy braku RODO
- edycję danych klienta handlowca
- zapisywanie zmian w szablonach email w panelu administracyjnym
- wyświetlanie tabeli zamawianych produktów w B2B5
- kontynuowanie zakupów po dodaniu produktu do koszyka w B2B5
- wyświetlanie ilości w zamówieniach w panelu administracyjnym
- ustawienie specyficznego kraju klienta w B2B
- warianty produktów

Usunięto:
- walidację kodów pocztowych podczas rejestracji

Wersja 5.70.0.100
[2018-07-03]

Dodano:
- stawkę VAT sposobu wysyłki do szablonów email
- wymaganie ponownego udzielenia zgód po edycji ich treści
- edycję szablonu o zmianie udzielonych przez klienta zgód RODO
- historię udzielonych przez klienta zgód RODO
- zapisywanie treści udzielonych przez klienta zgód RODO
- wyświetlanie których dokładnie danych do wysyłki brakuje

Naprawiono:
- warunki wymagania udzielenia zgód RODO
- wyświetlanie wymaganych zgód przy tworzeniu klienta handlowca
- wyświetlanie wartości zamówienia w historii zamówień
- wyświetlanie promocji po przejściu w nie w specyficzny sposób
- wygląd promocji, oferty, płatności w szablonie B2B5
- wielojęzyczność w B2B5
- ukrycie kolumny dostępność
- wyświetlanie dostępności
- zapisywanie zmian w szablonach email
- wyświetlanie programu lojalnościowego dla handlowca po przejściu w niego w specyficzny sposób
- wyświetlanie zgód RODO przy tworzeniu klienta handlowca
- widok edycji klienta handlowca
- usuwanie zgody na newsletter po odpowiednim przejsciu w profil
- wyświetlanie punktów programu lojalnościowego w mailu potwierdzającym zamówienie za punkty

Wersja 5.70.0.73
[2018-06-25]

Dodano:
- współpracę z Subiekt GT 1.53 oraz Subiekt nexo 21.0.0
- historię zgód RODO udzielonych przez klienta
- szablon maila tworzenia pracownika

Naprawiono:
- zamówienia za punkty programu lojalnościowego
- ekran programu lojalnościowego dla szablonu B2B5
- wyświetlanie punktów programu lojalnościowego
- wyświetlanie historii zamówień
- udzielanie zgody na newsletter
- wyświetlanie kosztu przesyłki w mailach
- link do płatności PayU

Wersja 5.70.0.47
[2018-06-20]

Dodano:
- wielojęzyczność komunikatu o braku danych wysyłki
- wyświetlanie daty ostatniego logowania klienta w panelu administracyjnym
- możliwość dodania adresu osoby składającej zamówienie (np. pracownika) w mailach potwierdzających zamówienie
- listę pracowników klienta z CRM w panelu administracyjnym
- możliwość dodania zamówienia z historii dokumentów
- opcję sumowania rabatu przy sprzedaży oraz rabatu od promocji na produkt

Naprawiono:
- sprawdzanie stanów magazynowych nowych produktów
- specyficzne zmiany statusu zamówienia
- wyświetlanie zgód RODO udzielonych przez klienta i naprawiono widok zgód.
- tłumaczenie w karcie produktu
- literówki w panelu administracyjnym
- wyświetlanie punktów programu lojalnościowego
- widok płatności

Wersja 5.70.0.0
[2018-06-20]

Dodano:
- wielojęzyczność komunikatu o braku danych wysyłki
- wyświetlanie daty ostatniego logowania klienta w panelu administracyjnym
- adres mail pracownika w mailach potwierdzających zamówienie
- lista pracowników klienta z CRM w panelu administracyjnym
- dodanie zamówienia z historii dokumentów
- opcja sumowania rabatu przy sprzedaży i promocji na produkt

Naprawiono:
- naprawiono sprawdzanie stanów nowych produktów
- naprawiono specyficzne zmiany statusu zamówienia
- poprawiono wyświetlanie zgód RODO udzielonych przez klienta i naprawiono widok Zgód.
- poprawiono tłumaczenie w karcie produktu
- poprawiono literówki w panelu administracyjnym
- poprawiono wyświetlanie punktów programu lojalnościowego
- poprawiono widok płatności

Wersja 5.50.0.0
[2016-09-29]

Nowe funkcjonalności:

- zaprojektowano nowy szablon B2B, który lepiej współpracuje z urządzeniami mobilnymi (RWD)
- rozbudowano możliwości konfiguracyjne w panelu administracyjnym
- wprowadzono dodatkowe widgety (ile pozostało do darmowej wysyłki, nieopłacone faktury, parametry kredytu kupieckiego, tabela kosztów dostaw etc...) oraz strony – lista rabatów dla klienta (w oparciu o promocje)
- możliwość ustalania rabatu przez handlowca. W zależności od ustawień, handlowiec może nadać indywidualny rabat do każdej pozycji w zamówieniu
- mechanizm maskowania stanów magazynowych
- definiowanie wyliczania wartości stanu magazynowego oraz sposobu prezentacji wyliczenia dostępnego towaru
- możliwość przypisania więcej niż jednego adresu e-mail dla klienta. Zdefiniowanie pracowników w programie ERP umożliwia logowanie się do systemu B2B przy użyciu dodatkowych adresów e-mail
- obsługa kredytu kupieckiego w zakresie: aktywny, maksymalna kwota kredytu, maksymalna ilość dokumentów kredytowych, maksymalne spóźnienie oraz wprowadzono dodatkowy parametr przy metodach płatności „wymagaj kredytu kupieckiego”. Tak ustawiona forma płatności pojawia się tylko w sytuacji spełnienia wszystkich warunków kredytu
- dodatkowe kody kreskowe dla towarów

Poprawki i naprawy błędów:
- optymalizacja zapytań do bazy danych dotyczących zamówień
- po nadaniu przeceny w panelu administracyjnym, powrót do listy towarów zachowuje ustawienia filtra
- przyśpieszono upload pliku CSV z aliasami towarów
- zoptymalizowano metody obsługi kategorii

Wersja 5.40.0.0
[2016-04-05]

Nowe parametry konfiguracyjne
- w sekcji Ogólne / Witryna dodano parametr Pokazuj produkty niezalogowanym użytkownikom
- w sekcji Ogólne / Witryna dodano parametr Ukryj produkty niebędące aliasami
- w sekcji Ogólne / Pozostałe dodano parametr Minimalna wartość zamówienia
- w sekcji Powiadomienia / Wysyłaj Fakturę VAT (PDF) po jej wystawieniu
- w sekcji Powiadomienia / Wysyłaj Fakturę VAT (XML) po jej wystawieniu

Nowe funkcjonalności:
- możliwość przedstawienia oferty produktowej klientom którzy nie posiadają konta (wyświetlanie oferty B2B bez możliwości zamawiania oraz cen i stanów magazynowych). Wymagana modyfikacja szablonu. Wówczas w menu po lewej pojawia się rozwijane drzewo kategorii, z uwzględnieniem wymagań SEO (przyjazne linki). Sposób prezentacji towaru w osobnych plikach szablonu (OfferProduct oraz OfferIndex)
- dodano automatyczną zmianę statusu zamówienia na 'zrealizowany' kiedy wystawiono Fakturę sprzedaży;
- dodano możliwość automatycznego wysłania Faktury sprzedaży (PDF) po zmianie statusu zamówienia na 'zrealizowany'

Poprawki:
- poprawiono wyświetlanie ilości w potwierdzeniu/aktualności zamówienia (do pełnych wartości)
- błąd integratora przy ustawionym parametrze prefiks pomijanych kategorii

Wersja 5.32.0.0
[2016-03-25]
- zwiększono ilość obsługiwanych cenników do 10
- dodano możliwość kasowania klientów wraz z całą historią poprzez panel administracyjny
- dodano obsługę captcha Google

Wersja 5.31.0.0
[2016-02-08]
- poprawiono widok strony głównej panelu administracyjnego
- dodano dodatkowy parametr w opcjach wysyłki "adres wymagany"
- dodano możliiwość określenia sposobów wysyłki dla wybranej metody płatności

Wersja 5.30.0.0
[2016-03-10]
- w panelu administracyjnym dodano moduł umożliwijący sortowanie kategorii
- zmieniono sposób obsługi adresów w zamównieach w B2B. Teraz jako adres wysyłki podawany jest adres podany we wcześniejszym zamówieniu
- poprawiono wydajność
- dodano możliwość wstawienia opisu do pozycji na poziomie koszyka

Wersja 5.29.0.0
[2015-11-23]
- dodano moduł "Aliasy produktów" pozwalajace na stworzenie produktu powiązanego z produktem magazynowym, ale posiadającym inny opis lub kategorię
- zwiększono wydajność systemu poprzez dodanie cacheowania przy maskowaniu asortymentu
- dodano obsługę Paczkomatów InPost

Wersja 5.28.0.0
[2015-09-29]
- dodano nowe parametry konfiguracyjne - program lojalnościowy, powiadomienie handlowca o zmianie statusu zamówienia
- dodano funkcjonalność "akceptacja zmian danych kontrahenta" z wysyłaniem linka na adres e-mail do potwierdzenia danych
- poprawiono błąd wyświetlania warotści parametru domyślnego dla szablonu, kiedy wartość nie jest ustawiona
- dodano wersjonowanie danych kontrahentów

Wersja 5.27.0.0
[2015-09-14]
- rozbudowano moduł obsłgui szablonu o pola konfiguracyjne, dostępne w panelu administratora, dzięki czemu można personalizować szablon a ustawienia są zapisywane do cachowanego pliku xml
- dodano możliwość edycji szablonów e-mail z poziomu panelu admina

Wersja 5.26.0.0
[2015-08-26]
- dodano obsługę dokumentów FV/WZ/ZK
- poprawiono błędy związane z wydajności przy włączonej strategii sprzedaży "stosowana promocja"

Wersja 5.25.0.1
[2015-08-18]

- poprawiono błąd powodujący nieodnajdywanie produktów (404 Not Found) zawierających w nazwach znaki diakttryczne

Wersja 5.25.0.0
[2015-08-07]

- w panelu admina dodano narzędzie do zarządzania statusami zamówień z możliwością określenia, które ze statusów wystepuje przy opłaceniu, a który przy finalizacji
- poprawiono błąd w zmianie profilu użytkownika, dane widoczne są odrazu i nie ma konieczności ponownego zalogwania do systemu
- naprawiono błąd usuwania towaru z koszyka kiedy towar nie znajduje się już w bazie B2B. Po poprawce towary które zostały usunięte z B2B są automatycznie kasowane z koszyków wszysykich klientów