Rozwiązania własne

Dostosuj platformę do swoich potrzeb

Oprogramowanie Mercatum posiada narzędzia pozwalająca na pisanie własnych rozwiązań, integrację z innymi systemami informatycznymi oraz tworzenie dodatkowych modułów (plugin) czy podstron (widoków zawierających fragmenty kodu). Tworzenie dodatków do sytemu Mercatum (po stronie witryny Web) możliwe jest następującymi metodami:

Szablony

Mercatum wyposażony jest w mechanizm szablonowania stron. Wyboru szablonu dokonuje się z poziomu panelu administracyjnego Mercatum. Szablony muszą posiadać określoną strukturę plików/katalogów. Każdy szablon może posiadać jedną lub wiele stron wzorcowych (layoutów), własne arkusze styli CSS oraz pliki JavaScript, wykorzystywać dane Mercatum bezpośrednio z modeli jak również poprzez zagnieżdżanie fragmentów kodu lub zestaw przygotowanych narzędzi (helpers). Stanardowa struktura szablonu może zostać rozbudowana o własne widoki.
Mechanizm szablonowania Mercatum wykorzystuje język RAZOR.
Więcej informacji o języku RAZOR: http://www.asp.net/web-pages/overview/getting-started/introducing-razor-syntax-c

Własne widoki

Własne widoki to elementy szablonu Mercatum zawierające kod html oraz elementy kodu (w języku C#). Tę metodę stosuje się do tworzenia niestandardowej prezentacji danych pochodzącej z bazy Mercatum lub innych źródeł. Stronę przygotowuje się w języku RAZOR (połączenie html, js ze wstawkami C#). Dostęp do danych Mercatum zapewnia biblioteka merclib.

Mercatum Plugin

Dodatkowe moduły do Mercatum mogą być przygotowane w języku C# (Microsoft Net Framework, ASP.NET MVC) dziedziczące po klasie IMercatumPlugin. Istnieje wówczas możliwość stworzenia indywidualnego kontrolera obsługujacego zapytania webowe, korzystającego z zasobów Mercatum lub dowolnych innych zasobów. Przy użyciu tej metdy można niemalże w sposób dowolny rozszerzyć możliwości ofertowane przez Mercatum lub zmodyfikować działanie wybranych modułow.

Integracja danych (Mercatum Web API)

Dostęp do danych Mercatum z zewnętrznych systemów informatycznych możliwy jest poprzez Mercatum Web API (technologia REST, JSON, XML).

Oprogramowanie Mercatum Integrator posiada również możlwość pisania własnych rozwiązań w technologii Microsoft.NET Framework, pozwalających na wykonywanie dodatkowych czynności podczas wymianay danych z Subiekt GT.