Dodawanie pól własnych

1. W programie Subiekt GT należy wybrać w menu Widok, Administracja, Parametry. Następnie wybrać z listy Pola własne i dla obiektu Towar i usługa dodać Pole własne.

Dodanie pola własnego

2. W kartotece towaru, w zakładce Własne należy do danego pola przypisać wartość. Pole własne może mieć wartości liczb pojedynczych lub liter.

Przypisanie wartości

3. Po zapisaniu zmian, należy zsynchronizować produkty w integratorze.

Synchronizacja towarów

Wyświetlanie w karcie towaru.

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy wybrać w menu Sprzedaż i Parametry produktów. Następnie, w kolumnie Widoczność, niezbędne jest zaznaczenie przy danym parametrze Tak.

Widoczność parametrów

2. Dany parametr zostanie wyświetlony na platformie, w karcie towaru, w zakładce Specyfikacja.

Filtrowanie po polach własnych.

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy wybrać w menu Sprzedaż i Parametry produktów. Następnie, w kolumnie Filtrowanie, niezbędne jest zaznaczenie przy danym parametrze Tak.

Filtrowanie towarów

2. Dany parametr zostanie wyświetlony na platformie jako element filtrowania, na widoku lista produktów.