Dodawanie pól własnych

1. W programie Subiekt nexoPro należy, w lewym górnym rogu programu, znaleźć i uruchomić moduł Pola własne, a nastepnie wybrać Asortyment. W karcie Pola własne asortymentu kliknąć Popraw i wpisac w sekcji Standardowe nazwę pola własnego. Konieczne jest również zaznaczenie opcji Widoczne.

Dodanie pola własnego nexo

2. W kartotece asortymentu, w zakładce Pola własne należy do danego pola przypisać wartość.

Przypisanie wartości

3. Po zapisaniu zmian, należy zsynchronizować produkty w integratorze.

Synchronizacja towarów

Wyświetlanie w karcie towaru.

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy wybrać w menu Sprzedaż i Parametry produktów. Następnie, w kolumnie Widoczność, niezbędne jest zaznaczenie przy danym parametrze Tak.

Widoczność parametrów

2. Dany parametr zostanie wyświetlony na platformie, w karcie towaru, w zakładce Specyfikacja.

Filtrowanie po polach własnych.

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy wybrać w menu Sprzedaż i Parametry produktów. Następnie, w kolumnie Filtrowanie, niezbędne jest zaznaczenie przy danym parametrze Tak.

Filtrowanie towarów

2. Dany parametr zostanie wyświetlony na platformie jako element filtrowania, na widoku lista produktów.