Tłumaczenie kategorii

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy w menu wybrać Sprzedaż i w sekcji Ustawienia produktów kliknąć Tłumaczenia kategorii. W polu, na lewo od nazwy kategorii, należy wpisać nazwę kategorii w wersji angielskiej. W celu zapisania zmian, należy kliknąć Zapisz.

Tłumaczenie kategorii

Tłumaczenie parametrów (pól własnych)

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy w menu wybrać Sprzedaż, Parametry produktów. W kolumnie Tłumaczenie, należy wpisać nazwę parametru w wersji angielskiej.

Tłumaczenie parametrów

2. W celu przetłumaczenia wartości parametrów, należy kliknąć przycisk Tłumaczenie wartości przy danym parametrze. Po wpisaniu tłumaczeń w odpowiednie pola należy kliknąć Zapisz.

Tłumaczenie wartości parametrów

Tłumaczenie modeli

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy w menu wybrać Sprzedaż, Tłumaczenia modeli. W kolumnie Tłumaczenie, należy wpisać nazwę modelu w wersji angielskiej. W celu zapisania zmian, należy kliknąć Zapisz.

Tłumaczenie modeli

Tłumaczenie jednostek miary

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy w menu wybrać Sprzedaż, i w sekcji Ustawienia produktów kliknąć Tłumaczenia jednostek miary. W kolumnie Tłumaczenie, należy wpisać nazwę jednostki miary w wersji angielskiej. W celu zapisania zmian, należy kliknąć Zapisz.

Tłumaczenie jednostek miary

Tłumaczenie wariantów

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy w menu wybrać Sprzedaż, Tłumaczenia wariantów. W kolumnie Tłumaczenie, należy wpisać nazwę wariantu w wersji angielskiej.

Tłumaczenie wariantów

2. W celu przetłumaczenia wartości wariantów należy kliknąć Tłumaczenie wartości. Po wpisaniu tłumaczeń w odpowiednie pola, należy kliknąć Zapisz.

Tłumaczenie wartości wariantów

Tłumaczenie form płatności

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy w menu wybrać Konfiguracja, Formy platności. Formularz posiada możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazwy płatności oraz opisu. Tłumaczenia należy wpisać w odpowiednie pola. W celu zapamiętania zmian, należy kliknąć Zapisz.

Tłumaczenie płatności

Tłumaczenie metod wysyłek

1. Po zalogowaniu w panelu admina, należy w menu wybrać Konfiguracja, Rodzaje wysyłek. Formularz posiada możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazwy wysyłki oraz opisu. Tłumaczenia należy wpisać w odpowiednie pola. W celu zapamiętania zmian, należy kliknąć Zapisz.

Tłumaczenie wysyłek