Zarządzanie promocjami poprzez Subiekt nexo

1. Dodaj promocję w Subiekt nexo. Można tego dokonać w module "Polityka cenowa" -> "Promocje", a następnie klikając "Dodaj".

Zarzadzanie promocjami nexo

2. W zakładce "Podstawowe" uzupelnij nazwę promocji i wybierz termin w jakim ma ona obowiązywać. Wpisz również wartość procentową rabatu.

Zarzadzanie promocjami nexo
Zarzadzanie promocjami nexo
Zarzadzanie promocjami nexo

3. Wybierz asortyment objęty promocją.

Zarzadzanie promocjami nexo

4. Wybierz klientów przypisanych do promocji. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij "Zapisz".

Zarzadzanie promocjami nexo

5. W celu szybkiego wprowadzenia zmiany, należy w Mercatum Integrator zsynchronizować dwukrotnie pozycję "CustomPrices".

Custom prices - synchronizacja

6. Każde dodanie, usunięcie lub zmiana danych w promocji - wymaga ponownej synchronizacji. W przypadku dodania nowego towaru lub kontrahenta do grupy, która jest objęta promocją, a zależy nam na szybkich wprowadzeniu zmian - zsynchronizować należy odpowiednio towary lub kontrahentów.

7. Mercatum B2B porównuje rabat przyznany kontrahentowi w jego kartotece, z rabatem przyznanym w promocji i wybiera wariant korzystniejszy dla kontrahenta. Rabaty nie sumują się.