Zarządzanie promocjami poprzez Subiekt GT

1. Dodaj promocję w Subiekt GT. Można tego dokonać wybierając z Listy modułów "Polityka cenowa" -> "Promocje", a następnie klikając "Dodaj".

Dodawanie promocji

2. W polu Nazwa należy wpisać nazwę promocji. W polu Towary należy wybrać produkty, które mają zostać objęte promocją. W polu Kontrachenci należy podać klientów, których ma dotyczyć dana promocja. W polu Rabat wpisujemy wartośc rabatu udzielanego w ramach promocji.

Zarzadzanie promocjami2

3. W celu szybkiego wprowadzenia zmiany, należy w Mercatum Integrator zsynchronizować dwukrotnie pozycję "CustomPrices".

Custom prices - synchronizacja

4. Każde dodanie, usunięcie lub zmiana danych w promocji - wymaga ponownej synchronizacji. W przypadku dodania nowego towaru lub kontrahenta do grupy, która jest objęta promocją, a zależy nam na szybkich wprowadzeniu zmian - zsynchronizować należy odpowiednio towary lub kontrahentów.

5. Mercatum B2B porównuje rabat przyznany kontrahentowi w jego kartotece, z rabatem przyznanym w promocji i wybiera wariant korzystniejszy dla kontrahenta. Rabaty nie sumują się.