Zarządzanie promocjami poprzez Subiekt GT

1. Dodaj promocję w Subiekt GT. Można tego dokonać w module "Zarządzanie - Promocje - Dodaj".

Zarzadzanie promocjami

2. W celu szybkiego wprowadzenia zmiany, należy w Mercatum Integrator zsynchronizować dwukrotnie pozycję "CustomPrices".

Custom prices - synchronizacja

3. Każde dodanie, usunięcie lub zmiana danych w promocji - wymaga ponownej synchronizacji. W przypadku dodania nowego towaru lub kontrahenta do grupy, która jest objęta promocją, a należy nam na szybkich wprowadzeniu zmian - zsynchronizować należy odpowiednio towary lub kontrahentów.

4. Mercatum B2B porównuje rabat przyznany kontrahentowi w jego kartotece, z rabatem przyznanym w promocji i wybiera wariant korzystniejszy dla kontrahenta. Rabaty nie sumują się.