Tworzenie zgłoszenia reklamacyjnego na platformie B2B/B2C.

1. Platforma B2B/B2C umożliwia klientowi złożenie reklamacji, bezpośrednio poprzez stronę. Po zalogowaniu na konto, należy wybrać w menu Reklamacje i kliknąć przycisk Dodaj nowe zgłoszenie reklamacyjne.

2. Kolejnym krokiem jest wybranie dokumentu zakupu towaru, którego dotyczy zgłoszenie.

Platforma reklamacje

3. Po wybraniu dokumentu, zostanie wyświetlony formularz. Z listy towarów należy wybrać nazwę towaru, którego dotyczy reklamacja oraz uzupełnić pozostale pola. W przypadku, gdy chcemy zgłosić reklamację na więcej produktów z tego samego dokumentu, dla każdego produktu musi zostać złożone osobne zgłoszenie.

Platforma reklamacje

4. W zależności od wybranego wariantu wdrożeniowego, formularz zgłoszeniowy może posiadać opcję pominięcia dokumentu zakupu. Wówczas, w pole dotyczące nazwy towaru, można wpisać dowolny tekst.

Panel reklamacje

5. W celu wysłania zgłoszenia, należy kliknąć przycisk Wyślij zgłoszenie reklamacyjne. Na adres email klienta oraz na adres email platformy zostaną wysłane potwierdzenia złożenia reklamacji. Szczegóły zgłoszenia będą dostępne dla przyjmującego zgłoszenie, w panelu admina w sekcji Reklamacje.

6. Klient po złożeniu reklamacji, może ponownie wyświetlić wysłane zgłoszenie, klikając Szczegóły przy danej pozycji na liście reklamacji.

Panel reklamacje

7. Platforma umożliwia przesłanie komentarzy do danej reklamacji, które zostaną wyświetlone w szczegółach reklamacji w panelu admina. Umożliwia to prostą i szybką komunikację między klientem, a przyjmującym zgłoszenie.

Panel reklamacje

Reklamacje w panelu admina.

1. W celu wyświetlenia listy reklamacji, w panelu admina należy wybrać Narzędzia, Reklamacje.
Następnie, klikacjąc na przycisk Aktualizuj przy odpowiedniej pozycji, wybieramy reklamację, którą chcemy edytować.

Panel reklamacje

2. Z poziomu panelu admina istnieje możliwość zmiany statusu reklamacji. Informacja o zmianie statusu zostanie automatycznie wysłana do klienta drogą mailową.

Panel reklamacje

3. Panel admina umożliwia również dodanie komentarzy do reklamacji, które zostaną wyświetlone klientowi na platformie b2b/b2c, w szczegółach danej reklamacji. Klient ma także możliwość wysłania własnego komentarza z poziomu platformy.

Panel reklamacje