Dodawanie towaru do Mercatum B2B

1. W programie Subiekt GT, po wejściu w kartotekę danego towaru - w sekcji "Opis", zaznacz haczyk przy polu "Pozycja do sklepu internetowego". Następnie w sekcji "Grupy", przypisz produktowi nową cechę, która zaczyna się od pionowej kreski: |Kategoria|Podkategoria|Podkategoria2. Taka struktura pozwala kategoryzować towary w systemie B2B. Operację tego typu, można wykonać dla wielu produktów jednocześnie - z poziomu listy towarów w Subiekcie, za pomocą operacji zbiorczych. Każdy towar może występować w paru podkategoriach jednocześnie.

Pozycja do sklepu int1
Pozycja do sklepu int2

Z kartoteki towaru przenoszone są do systemu B2B lub sklepu internetowego Store następujące pola:

 • Podstawowe
  • Symbol
  • Rodzaj (obsługujemy Towary, Usługi oraz Komplety)
  • Nazwa
  • Opis (jest to opis skrócony, pełen pobierany jest z pełnej charakterystki pozycji z zakładki Opis)
  • Stawka VAT
  • Podstawowa jednostka miary
  • Cena towaru netto i brutto oraz walita ze wszystkich zdefiniowanych cenników
 • Urządzenia
  • Podstawowy kod kreskowy (w systemie Mercatum określany jakoi EAN)
  • Dodatkowe kody kreskowe
 • Miary
  • Podstawowa jednostka miary
  • Dodakowe jednostki miary (wraz z przelicznikami)
  • Masa towaru (w kg)
 • Zakup
  • Symbol towaru u dostawcy
  • Średni czas dostawy
 • Grupy
  • Grupa towaru
  • Cechy towaru
 • Opis
  • pełna charakterystyka pozycji
  • zdjęcia (z uwzględnieniem zdjęcia głównego)
 • Inne
  • Producent
 • Własne
  • Wszystkie zdefiniowane pola własne (również rozszerzone)

2. W Mercatum Integrator, należy zsynchronizować "Products" oraz "ProductStocks".

Synchronizacja kategorii

3. Każda zmiana w kartotece towaru (np. ceny, opisy, stawki VAT), wymaga ponownej synchronizacji produktów.

Usuwanie towaru z Mercatum B2B

1. Odznacz przy towarze haczyk "Pozycja do sklepu internetowego" lub usuń cechy, które rozpoczynają się od pionowej kreski (|). Operacji można dokonać w kartotece towaru, lub wykonać zbiorczo na liście towarów w Subiekt GT.

Usun towar1
Usun towar2

2. W celu natychmiastowego wprowadzenia zmian, zsynchronizować należy kategorię "Produkty".

Synchronizacja towary

Ograniczenie asortymentu do kontrahenta

1. Ograniczanie asortymentu pomaga sprecyzować, które towary sa widoczne dla kontrahenta. Aby tego dokonać, należy w karcie kontrahenta dodać cechę, która zaczyna się od znaku plusa. Przykładowo nadajemy cechę "+ograniczony". Następnie identyczną cechę dodajemy do towarów, które widzieć może tylko klient.

Operacji przypisania tej cechy, można dokonać również masowo - służą do tego operacje zbiorcze w Subiekt GT.

Ograniczenie towarow1
Ograniczenie towarow2

2. W celu natychmiastowego wprowadzenia zmian, zsynchronizować należy sekcje produktów oraz klientów.

Synchronizacja towary klienci

Dopełnianie do opakowania

W zależności od rodzaju asortymentu - może być on sprzedawany np. w paczkach lub na paletach. Sprzedaż takich towarów jest możliwa w systemie B2B, a ilość towaru w danym opakowaniu ustala się w Subiekt GT.

1. Należy wejść do kartoteki danego towaru w Subiekt GT, a następnie przejść do zakładki "Miary" i dodać nową, dodatkową jednostkę miary. W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę jednostki (np. OPAK) oraz przelicznik, czyli ile sztuk towaru wchodzi do opakowania czy na paletę. Poniższy przykład obrazuje towar sprzedawany jako opakowanie, które zawiera 5 sztuk. Możliwe jest dodanie większej ilości jednostek.

Towary minimum logistyczne1
Towary minimum logistyczne2

2. Następnym krokiem jest synchronizacja Produktów w Mercatum Integrator. Towary mogą zsynchronizować się również automatycznie, po ustalonym interwale czasowym.

3. Zaktualizowany asortyment pojawi się w systemie B2B. W momenie wrzucenia do koszyka mniejszej ilości sztuk, niż zakłada ustalone minimum, ilość zostanie automatycznie dopełniona do ilości wymaganej w danej jednostce miary.

Towary minimum logistyczne kup