Dodawanie kontrahenta do Mercatum B2B

1. Wypełnij adres mailowy, który jest jednocześnie loginem do systemu Mercatum B2B. Mail musi być unikatowy w całym systemie Mercatum B2B.

Kontrahent firma

2. Przypisz kontrahentowi cechę: b2b (cecha została ustalona w Mercatum Integrator, sekcja "Tylko z cechą").

Cecha

3. Synchronizuj klientów w Integratorze.

Cecha

4. Na podany adres mailowy zostanie wysłany automatycznie mail aktywacyjny z loginem i hasłem, oraz wszystkie późniejsze powiadomienia mailowe o statusie zamówień.

5. Każda zmiana w kartotece kontrahenta (np.: poziomu cen, rabatu, opiekuna-handlowca), wymaga ponownej synchronizacji klientów.

Usuwanie kontrahenta z Mercatum B2B

1. Usuń cechę b2b w Subiekcie nexo: Klienci - Popraw - Cechy.

Usuniecie cechy kontrahenta

2. Następnym krokiem jest synchronizacja klientów.

Synchronizacja klientow usuwanie

3. Ponowne przypisanie cechy b2b kontrahentowi, skutkuje dodaniem zupełnie nowego użytkownika do Mercatum B2B, z nowym hasłem i nową historią zamówień / rozliczeń.

Blokowanie konta kontrahentowi

1. Czynności może dokonać np. handlowiec danego kontrahenta.

2. Jeśli blokady dokonuje handlowiec, powinien on zalogować się na swoje konto, przejść do sekcji "Klienci", a następnie kliknąć "Zablokuj" przy właściwym kontrahencie.

Zablokuj klienta
Zablokuj klienta2

3. Podaj przyczynę blokady. Klient będzie informowany o niej stosownym komunikatem.

Blokada wpisz komunikat

4. Podczas próby logowania, użytkownik ujrzy stosowny komunukat.

Komunikat blokady

Resetowanie hasła dostępu do systemu

Istnieją trzy sposoby resetowania hasła:

1. Dla kontrahenta: na ekranie logowania do Mercatum B2B, kliknij opcję "Przypomnij hasło". Na podany adres e-mail, który jednoczenie jest loginem do systemu - przysłane zostanie nowe hasło.

Przypomnienie hasla
Przypomnienie hasla2

2. Dla handlowca: zaloguj się jako handlowiec. Przejdź do sekcji "Klienci" i kliknij "Zmień hasło" przy wymaganym użytkowniku. Następnie można wpisać hasło, które zostanie wysłane do użytkownika na jego adres e-mail.

Handlowiec - zmiana hasla

3. Dla administratora: aby zresetować hasło, należy zalogować się do Panelu Administracyjnego, a następnie wybrac "Sprzedaż - Klienci". Przy konkretnym kontrahencie, należy kliknąć "Zresetuj hasło". Na podany adres mailowy, który jest jednocześnie loginem do systemu, zostanie wysłane nowe hasło.

Administrator - zmiana hasla