Moduł "Exporter" pozwala na łatwe i szybkie generowanie plików tekstowych zawierających dane o produktach znajdujących się w bazie sklepu internetowego Mercatum Store lub systemu Mercatum B2B.
Narzędzie to pozwala na generowanie plików XML, CSV a także w innych formatach tekstowych.

Aby utworzyć nowy plik Expotrera należy zalogować się do panelu administracyjnego Mercatum, w menu wybrać "Integracje", a następnie "Exporter". Po podaniu nazwy pliku wybieramy "Utwórz nowy".

Wyświetli się wówczas okno w którym można określić następujące parametry:

Description Opis; dowolny ciąg znaków, nie ma wpływu na działanir Exportera
MIME Określa jaki nagłówek MIME zgodnie z RFC 7111 ma być wysyłany. Dla najpopularniejszych formatów będą to:
XML text/xml
CSV text/csv
HTML text/html
TXT text/plain
Version Opis; dowolny ciąg znaków, nie ma wpływu na działanir Exportera
Header Nagłówek generowanego pliku (tekst umieszczony nad listą towarów w generowanym pliku)
Body Lista produktów - część główna generowanego pliku która zawierająca informacje o produktach. Generowana jest tyle razy ile produktów w sklepie do wyświetlenia
Footer Stopka generowanego pliku (tekst umieszczony pod listą towarów w generowanym pliku)

Poniżej lista zmiennych które można użyć w sekcji Head, Body i Footer

Nazwa zmiennej Typ danych Opis
{P_ID} int identyfikator towaru
{P_SYMBOL} string symbol towaru
{P_NAME} string nazwa towaru
{P_VAT} decimal stawka VAT towaru
{P_UNITNAME} string jednostka miary
{P_SHORT_DESCRIPTION} text opis skrócony
{P_DESCRIPTION} text opis towaru
{P_URL} string adres URL towaru
{P_MANUFACTURER} string nazwa producenta
{P_EAN} string kod EAN
{P_NET_PRICE} decimal cena netto towaru
{P_GROSS_PRICE} decimal cena brutto towaru
{P_CATEGORY} string kategorie towaru
{P_IMAGE} string adres URL podstawowego zdjęcia towaru
{P_WEIGHT} int waga towaru