1. W menu, w panelu admina, należy wybrać Konfiguracja, Ogólne, a następnie przejść do sekcji Pozostałe ustawienia. W polu Minimalna wartość zamówienia, należy wpisać min. kwotę zamówienia.

Min wartość zamówienia

2. Po wprowadzeniu zmian, należy kliknąć przycisk Zapisz ustawienia i zrestartuj witrynę.