Dodawanie wysyłki

1. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego platformy, należy wejść w Konfiguracja, Rodzaje wysyłek. W celu dodania nowej wysyłki należy kliknać Dodaj nowy rodzaj wysyłki.

Dodawanie wysyłek

2. Nalezy uzupelnić pola:

 • Nazwa metody wysyłki - nazwa wyświetlana w podsumowaniu zamówienia.
 • Nazwa (tłumaczenie) - opcjonalnie, nazwa dla wersji angielskiej.
 • Opis - opcjonalnie, opis pojawi się po najechaniu na ikonę wyświetlającą sie przy nazwie wysyłki, w podsumownaiu zamówienia.
 • Opis (tłumaczenie) - opcjonalnie, opis dla wersji angielskiej.
 • Symbol - należy wpisać taki sam symbol, jaki został wpisany w kartotekę danej wysyłki, w programie Subiekt.
 • Wartość minimalna zamówienia - pierwsza wartość zamówienia, dla której wysyłka będzie dostępna.
 • Końcowa wartość zamówienia - pierwsza wartość zamówienia, dla której wysyłka nie będzie dostępna.
 • Cena wysyłki brutto - cena brutto za wysyłkę. Jeżeli cena ma się naliczać i przenosić do Subiekta, musi być taka sama jak w programie Subiekt.
 • Stawka podatku VAT wysyłki - jeżeli cena ma się naliczać i przenosić do Subiekta, stawka VAT musi być taka sama jak w programie Subiekt.
 • Wymagany adres dostawy - należy zaznaczyć w przypadku konieczności podania adresu dodstawy przy wysyłce.
 • Wymagana strefa wysyłki - platforma umożliwia ograniczenie wysyłki do wskazanych krajów.
 • Limit wagi wysyłki - należy zaznaczyć w przypadku przesyłek gabarytowych.

W celu utworzenia wysyłki, należy kliknąć Zapisz.

3. W kolumnie Domyślna wysyłka jest możliwość wskazania wysyłki, która zostanie domyślnie zaznaczona w podsumowaniu zamówienia.

Dodawanie wysyłek

4. W celu edytowania wysyłki należy kliknąć Edytuj.

Dodawanie wysyłek

Dodawanie płatności do metod wysyłki.

1. Należy kliknąć przycisk Płatności i zaznaczyć płatności, które mają zostać przypisane do danej wysyłki. W celu zapisania zmian należy kliknąć Zapisz.

Dodawanie płatności
Dodawanie płatności

Paczkomaty

1. Metodę wysyłki tworzymy w taki sam sposob jak pozostałe, przy czym w nazwie musi sie znaleźć fraza Paczkomat.

2. W widoku "podsumowanie zamówienia", po wybraniu metody wysyłki Paczkomat, pojawi się dodadkowy przycisk umożliwiający wybranie danego paczkomatu z mapy.

Paczkomat

Wysyłka gabarytowa

1. W celu ustawienia wysyłki gabarytowej, należy zaznaczyć pole Limit wagi wysyłki oraz wypełnić pola:

 • Min. waga wysyłki - pierwsza wartość wagi, dla której przesyłka będzie dostępna
 • Max. waga wysyłki - pierwsza wartość wagi, dla której przesyłka nie będzie dostępna
Wysyłka gabarytowa