1. Dzięki kodom rabatowym możemy dać klientowi możliwość zastosowania dodatkowego rabatu w zamówieniu. Kodu rabatowego używamy na widoku podsumowania zamówienia (widoku na którym wybieramy sposób płatności oraz wysyłki, ostatnim widoku przed złożeniem zamówienia).
W celu stworzenia nowego kodu promocyjnego należy w panelu admina wybrać w menu Sprzedaż, Kody rabatowe. Następnie kliknąć Dodaj kod promocyjny.

Nowy kod rabatowy

2. Należy uzupełnić pola:

  • Nazwa kampanii - nazwa identyfikująca daną kampanię.
  • Kod stały - (opcjonalnie) kod obowiązujący dla całej kampanii, pozostanie aktywny zgodnie z ustawieniem “Aktywny”. Kodu można użyć dowolną ilość razy i jest wspólny dla wszystkich klientów.
  • Symbole produktów - (opcjonalnie) jeżeli pole jest puste, kampania obowiązuje na wszystkie towary. Jeżeli uzupełnione symbolami towarów po przecinku, określa symbole produktów, dla których obowiązuje kampania.
  • Symbole producentów - (opcjonalnie) jeżeli pole jest puste, kampania obowiązuje na wszystkie towary. Jeżeli uzupełnione symbolami producentów po przecinku, określa symbole producentów, dla których obowiązuje kampania.
  • Rabat - wartość rabatu, określonego w procentach, udzielanego w ramach kampanii.
  • Maksymalna ilość użyć kodów unikatowych - jeżeli zamierzamy korzystać z kodow unikatowych, w tym miejscu należy podać ile razy klient może złożyć zamówienie z kodem. Generowanie kodów unikatowych zostało opisane w punkcie nr 4 instrukcji.
  • Aktywny - zaznaczjąc to pole włączamy kampanię i umożliwiamy klientowi skorzystanie z danego kodu.

W celu utworzenia kodu promocyjnego, należy kliknąć Zapisz.

3. Wszystkie ustawienia kampanii można edytować w dowolnym czasie bez konieczności tworzenia jej na nowo. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj przy danej pozycji.

Edycja kodu rabatowego

4. Edytując stworzoną wcześniej kampanię, na dole strony edycji, pojawia się dodatkowe narzędzie umożliwiające wygenerowanie unikatowych kodów w dowolnej ilości. Ilość użycia pojedynczego kodu unikatowego, określa wartość w polu Maksymalna ilość użyć kodów unikatowych.
Po wpisaniu ilości i kliknięciu Generuj platforma zwróci plik codes.csv. Kody te można generować wielokrotnie (np. po wygenerowaniu dwukrotnie 50 kodów dla kampanii będziemy mieli 2 pliki po 50 kodów, w sumie 100 kodów unikatowych dla danej kampanii).

Unikatowe kody rabatowe

Sumę wygenerowanych dla kampanii kodów możemy sprawdzić na liście kampanii, w kolumnie Kody unikatowe. Wszystkie kody wygenerowane dla kampanii można pobrać po wejściu w Pobierz wszystkie kody na tej samej liście.

Unikatowe kody rabatowe - lista

Ilość użyć kodu unikatowego jest liczona w obrębie całej platformy np. jeśli w polu Max ilość użyć kodów unikatowych mamy wartość "1" i klient A złoży zamówienie z użyciem kodu unikatowego, nie będzie mógł złożyć kolejnego zamówienia używając tego samego kodu. Klient B również nie będzie mógł użyć tego kodu, jeśli wcześniej użył go klient A.

5. Kliknięcie przycisku Usuń przy danej pozycji, skutkuje trwałym usunięciem kampanii z listy.

Usunięcie kampanii

6. Działanie z już obowiązującymi promocjami.
Domyślnie pozycje, których cena jest już zmieniona przez promocję, nie ulegną zmianie po użyciu kodu.
Istnieje możliwość, aby wyłączyć domyślne działanie - wtedy wartość rabatu wynikającego z kodu rabatowego zostanie dodana do wartości rabatu wynikającego z promocji np.: kod rabatowy 5% + rabat z promocji 10% = wartość rabatu na pozycji 15%.