1. Po uruchomieniu programu total commander należy wybrać połączenie przez FTP.

ftp1

2. Następnie wybieramy nowe połączenie, uzupełniamy dane przesłane przez dział techniczny Mercatum i zatwierdzamy.

ftp2
ftp3

3. Wówczas utworzony zostanie folder mercatum, z którym należy się połączyć.

ftp4

4. Po połączeniu możemy przesyłać pliki z komputera na serwer. Przesłane pliki będą dostępne zgodnie z ustaleniami z działem technicznym Mercatum (domyślnie ADRES_PLATFORMY/_data/ftp/).

ftp5