1. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego platformy, należy wejść w Zarządzanie treścią i w sekcji Edycja menu wybrać menu, które ma być edytowane.
Po wybraniu menu należy kliknąć w pl lub en, odpowiednio dla wersji polsko- i anglojęzycznej.

menuedit01

2. Wybierz Dodaj nową pozycję menu, jeśli chcesz dodać nowy element lub kliknij w przycisk Edytuj, w celu edytowania istniejącego już elementu.

menuedit02

3. W polu Nazwa wpisz nazwę elementu, która będzie wyświetlana na stronie. W polu Adres URL wpisz, gdzie element ma przekierować użytkownika po kliknięciu. Po wprowadzeniu danych, zmiany należy zapisać.

menuedit03

4. Istnieje możliwość utworzenia menu dwupoziomowego. W tym celu należy wybrać element, dla którego będziemy tworzyć elementy podrzędne.

menuedit04

5. Następnie należy kliknąć Dodaj nową pozycję menu, uzupełnić pola Nazwa i Adres URL, a w polu Element nadrzędny wybrać właściwy element.

menuedit05

6. Dodany element menu pojawi się na stronie po kliknięciu w przycisk Pokaż. Element można też tymczasowo ukryć na stronie klikając przycisk Ukryj.

menuedit06

7. Klikając w Usuń trwale usuwamy element z menu.

menuedit07

8. Elementy menu można ustawić w dowolnej kolejności posługując się strzałkami.

menuedit08