1. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego platformy, należy wejść w Zarządzanie treścią i w sekcji Edycja treści wybrać Bannery.

2. Chcąc dodać nowy banner należy kliknąć Dodaj nową treść, żeby edytować istniejący już banner, należy kliknąć Edytuj.

banneredit02

3. Przy edycji danego banneru należy pamiętać o usunięciu starego pliku przed wgraniem nowego. Dodaj nowy plik klikając w ikonę obrazka.

banneredit03

4. W oknie Właściwości obrazka kliknij Przeglądaj.

banneredit04

5. Otworzy się kolejne okno, w którym należy wybrać plik. Po wybraniu, należy kliknąć Wgraj. Po pojawieniu się ikonki z plikiem, należy kliknąć Wstaw.

UWAGA: Należy uwzględnić, aby dodawane banery były w tych samych rozmiarach lub proporcjach.

banneredit05

6. We właściwościach obrazka należy usunąć nadawaną automatycznie szerokość i wysokość. Dzięki temu obraz będzie się samoczynnie dopasowywać do różnych szerokości ekranu.

banneredit06

7. Banner po kliknięciu, może przekierowywać na dowolną podstronę. W tym celu należy wejść w zakładkę Hiperłącze i wypełnić pole Adres URL.

banneredit07

8. Zmiany należy zapisać klikając OK.

banneredit08

9. W polu Tytuł wpisz nazwę pod jaką ma się wyświetlać banner w panelu administracyjnym oraz kliknij Zapisz i zamknij.

banneredit09

10. Banner pokaże się na stronie po kliknięciu przycisku Pokaż. Można też tymczasowo ukryć banner klikając Ukryj.

banneredit10

11. Przycisk Usuń trwale usuwa banner.

banneredit11

12. Można zmienić kolejność wyświetlania bannerów posługując się strzałkami.

banneredit12

13. Istnieje również opcja szybkiego podglądu banneru.

banneredit13

14. Dany banner można powielić, poprzez kliknięcie przycisku Duplikuj.

banneredit14

15. Przykładowe wymiary bannerów.

banneredit15