Dokumentacja

Mercatum 5.891.0.0
[2020-03-09]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 29.0.1
- wsparcie dla Subiekta GT 1.61 SP1
w szablonie b2b5
- możliwość automatycznego uzupełniania tokena klienta w adresie pliku XML dla zalogowanego klienta
- możliwość dodania tłumaczeń nazw kategorii dla widoku anglojęzycznego
- możliwość dodania tłumaczeń nazw produktów oraz pełnej charakterystyki produktów
- możliwość filtrowania towarów już kupionych
- możliwość określenia po których właściwościach towaru mają być one wyszukiwane
- możliwość skasowania wcześniej zaimportowanych za pomocą importera stanów magazynowych
- możliwość ukrycia "Engine mercatum b2b" w stopce
- możliwość ukrycia statusu zamówienia przed klientem
- możliwość ukrycia wyświetlania rabatu
- możliwość ustawienia stanu towaru jako niedostępny na podstawie pola własnego towaru
- możliwość wyboru które z widoków list towarów mają być dostępne
- możliwość wysyłania maili na dodatkowy adres poza adresem spiętym z platformą
- możliwość wyświetlenia przycisku "Pokaż wszystkie" po wejściu w kategorię, aby wyświetlić wszystkie produkty z kategorii nadrzędnej
- możliwość zablokowania zapytań o produkt dla niezalogowanych
- wyświetlanie dostępności zgodnie ze wzorcem w plikach XML
- wyświetlanie ilości dni w nazwie płatności wymagającej zdolności do kredytu kupieckiego, zgodnie z ustawieniami w płatnościach klienta, np.: Kredyt kupiecki (7 dni)
- wyświetlanie producenta na liście produktów w panelu administracyjnym
- wyświetlanie uwag dot. oferty na liście ofert
- wyświetlanie wartości netto pozycji w szczegółach zamówienia


Naprawiono:
- szablon wydruku zamówienia w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5
- automatyczne pobieranie kursów walut
- błąd przy przełączaniu wariantów towaru
- błąd przy próbie utworzenia aliasu towaru
- domyślnie ustawienia niektórych parametrów
- kosmetyczne błędy w karcie towaru
- liczenie wartości zamówienia w panelu administracyjnym
- obsługę błędów przy ładowaniu pliku EDI
- pokazywanie na platformie tylko dostępnych produktów
- powiększanie zdjęć w karcie produktu
- poziome przesuwanie się strony na wybranych widokach
- przenoszenie treści zapytania o produkt przy błędnej walidacji
- płatności na platformie za pomocą DotPay
- ustawienie odpowiedniego statusu zamówieniom zrealizowanym przez FS i zFS
- usuwanie nieaktywnych klientów z promocji
- wybór kategorii produktów po wyborze producenta
- wydajność od strony klienta
- wydajność wyświetlania promocji klienta
- wysyłanie faktur dla zamówień realizowanych jako WZ, a następnie jako faktury zbiorcze
- wyświetlanie całkowitego kosztu zamówienia w szczegółach zamówienia
- wyświetlanie dodatkowych jednostek miary
- wyświetlanie dokumentów powiązanych na listach dokumentów ZK, WZ i FS
- wyświetlanie dostępności towarów zgodnie ze wzorcem
- wyświetlanie dostępności: dodano "Dostępność: " na widokach innych niż tabeli
- wyświetlanie listy kategorii w hamburger menu w widoku mobilnym
- wyświetlanie listy kategorii w widoku mobilnym
- wyświetlanie losowych towarów np. na pulpicie, gdy niedostępne produkty są ukrywane
- wyświetlanie pola do wgrania pliku EDI
- wyświetlanie pola zapisu do newslettera w stopce strony
- wyświetlanie produktów objętych promocjami uwzględniając maskowanie asortymentu
- wyświetlanie przycisku "zapytanie o produkt" w widoku tabeli
- wyświetlanie wartości parametrów w panelu administracyjnym
- wyświetlanie widoków z danym typem produktów np.: produkty promowane
- wyświetlanie wyszukiwarki klientów handlowca w widoku mobilnym
- wyświetlanie zdjęć produktów gdy są pobierane z folderu
- wyświetlanie zdjęć towarów po zmianie kolorystyki platformy
- wyświetlanie zdjęć w karcie towaru
- wyświetlanie zestawienia sposobów wysyłek
- zakresy wartości zamówienia dla wybranych form wysyłki
- zmianę języka jako niezalogowany użytkownik

Usunięto:
- nieobsługiwane parametry konfiguracyjne
- wyświetlanie nawiasów kwadratowych przy symbolach produktów
- wsparcie dla cross-sellingu


Mercatum 5.783.0.0
[2020-01-08]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekt GT 1.60 SP1, Subiekt nexo 28.1.1
w szablonie b2b5
- możliwość ukrycia stanów magazynowych
- możliwość ukrycia niedostępnych towarów
- możliwość sortowania towarów po producentach
- możliwość pokazania tylko zakupionego wcześniej towaru

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wyświetlanie przecinków w komunikacie na ekranie logowania w widoku mobilnym
- wyświetlanie formularza do wpisania adresu dostawy
- wyliczanie wartości brutto zamówienia przy specyficznych cenach pozycji w koszyku
- wysyłanie maili o zamówieniu do handlowca
- logowaniem na urządzeniach mobilnych z hamburger-menu
- układ elementów dot. filtrowania towarów
- usuwanie z platformy towarów usuniętych w subiekcie
- usuwanie parametrów usuniętych towarów
- ukrywanie kodu towaru w specyfikacji towaru
- ukrywanie wybranych pól własnych w specyfikacji towaru
- możliwość pokazywania najpierw polecanych towarów w wynikach wyszukiwania
- zapisywanie opisów statusów zamówień
- obsługę automatycznego wyboru wysyłki domyślnej
- kolejność wyświetlania produktów i drzewa kategorii dla niezalogowanego w widoku mobilnym
- drobne błędy w karcie towaru
- wersję angielską w różnych miejscach
w szablonie b2b4
- błąd związany z polami własnymi towaru po wejściu w kartę towaru jako niezalogowany


Mercatum 5.748.0.0
[2019-11-29]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 27.0.2, 27.1.0, 27.1.1
- wsparcie dla Subiekta GT 1.59 HF2, 1.59 SP1
w szablonie b2b5
- możliwość wpisania własnego arkusza CSS dla szablonu
- możliwość wyświetlania jednocześnie cen netto i brutto na liście towarów i w siatce towarów
- możliwość wyświetlania krótkiego opisu produktu w siatce towarów i tabeli towarów
- możliwość ukrycia dostępności w siatce towarów
- możliwość sortowania towarów po producencie
- możliwość ustawienia ilości wyświetlanych ostatnich zamówień na pulpicie

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wyświetlanie dodatkowych jednostek na liście towarów i w karcie towaru
- wyświetlanie drzewa kategorii po wybraniu kategorii głównej, przy włączonej opcji pokazywania towarów z kategorii głównej
- wyświetlanie rabatów klientów handlowca po zmianie klienta
- wyświetlanie ustawień szablonu w panelu administracyjnym
- wyświetlanie marginesu na pulpicie w module ostatnich zamówień
- wyświetlanie cen w szczegółach synchronizowanych dokumentów, gdy towary są objęte rabatem
- wyświetlanie cen w szczegółach synchronizowanych dokumentów zbiorczych
- wyświetlanie wyboru producentów na liście towarów
- obsługę braku dostępnych płatności dla zamówienia
- brak synchronizacji promocji gdy email klienta był poprzedzony/zakończony spacją
- błąd w wyświetlaniu pól własnych towaru w karcie towaru

Usunięto:
w szablonie b2b5
- nieobsługiwane ustawienia szablonu z listy ustawień


Mercatum 5.699.0.0
[2019-11-07]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 27.0.0 i 27.0.1
- wsparcie dla Subiekta GT 1.59 HF1
- wpisywanie nazwy witryny w tytule strony, zgodnie z nazwą ustawioną w panelu administracyjnym
- wyświetlanie obecnej i dopuszczalnych opcji ustawień szablonu w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5
- możliwość wyboru danych kontaktowych wyświetlanych w nagłówku strony dla niezalogowanych, klientów i handlowców
- możliwość zmiany statusu zamówienia po wystawieniu faktury do zamówienia, bez konieczności wysyłania pdf z fakturą
- możliwość wyświetlania dostępności dla niezalogowanych, zgodnie z określonym osobnym szablonem wyświetlania
- możliwość ustawienia szablonu wyświetlania wagi towaru

Naprawiono:
- wyświetlanie listy zamówień w panelu administracyjnym
- wyświetlanie pierwszej linii adresu dostawy zamówienia w mailu dot. zamówienia
w szablonie b2b5
- wyświetlanie wyboru klientów handlowca
- wyświetlanie polskich znaków po wybraniu klienta handlowca
- wyświetlanie dostępności towarów (ujednolicono style)
- wyświetlanie wielu tabel
- wyświetlanie przycisków w wielu miejscach
- błąd przy wyborze klientów po usunięciu handlowca klienta i dodawaniu nowego o tych samych danych
- błąd ustawiający rabat -1% w zamówieniach klienta handlowca, po specyficznej modyfikacji koszyka klienta
- błąd przy dodawaniu zamówienia ze szczegółów historycznego zamówienia
- błąd przy eksporcie adresów url do zdjęć produktów w eksporterze
- błąd braku synchronizacji dodatkowych kodów ean


Mercatum 5.663.0.0
[2019-10-16]

Dodano:
w szablonie b2b5
- wyświetlenie informacji o adresie e-mail z jakiego zalogowany jest klient
- możliwość wyświetlenia dostępności dla niezalogowanych klientów
- możliwość zmiany szerokości kontenera z wyświetlonymi produktami na „szeroki”
- możliwość tworzenia własnych koszyków klienta (pakiet Enterprise)
- możliwość automatycznego wpisywania wybranej przez klienta dostawy i płatności do uwag zamówienia
- możliwość wpisania opisu sposobu dostawy i płatności w mail dotyczący zmian statusu zamówienia
- możliwość wybrania osobnych szablonów wiadomości dla wybranych statusów zamówienia
- możliwość ustawienia do kogo ma być wysyłany mail o zmianie statusu zamówienia dla każdego ze statusów
- możliwość wpisania nazwy odbiorcy w adresie wysyłki (pakiet Enterprise)
- możliwość blokowania składania zamówień, gdy przekroczone są limity płatności na kredyt kupiecki
- możliwość wyłączenia okna z zapisaniem do newslettera dla zalogowanych użytkowników
- możliwość blokowania wyświetlania wybranych produktów w eksporterze XML
- nowy widok listy produktów (do włączenia w panelu administracyjnym)

Naprawiono:
- usuwanie magazynów
- błąd przy usuwaniu wysyłki użytej w starych ofertach
- błąd przy zmianie statusu zamówienia z już usuniętą wysyłką
w szablonie b2b5
- pokazywanie dodatkowych jednostek miary towarów (domyślnie wyłączone)
- odnośniki społecznościowe ze stopki otwierają się w nowej karcie
- przyspieszono i zmieniono animację akceptacji plików cookie
- polskie znaki w mailu dot. reklamacji
- niepoprawne wyświetlanie menu gdy nazwa klienta jest wieloliniowa
- dodawanie, usuwanie dodatkowych kodów EAN
- błąd w wyświetlaniu szczegółów zamówienia

Usunięto:
w szablonie b2b5
- znak # przy kodach EAN i symbolach produktów w karcie produktu


Mercatum 5.617.0.0
[2019-09-19]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 26.2.0, 26.2.1

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wyświetlanie głównej ceny brutto w różnych widokach
- działanie wyszukiwarki klientów handlowca
- wyświetlanie wysyłki na liście towarów
- drukowanie zamówień z panelu administracyjnego
- ukrywanie i sortowanie banerów na stronie głównej
- opcję zmniejszenia głównego zdjęcia towaru


Mercatum 5.601.0.0
[2019-09-05]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 26.1.0, 26.1.1
- wsparcie dla Subiekta GT 1.58 HF1, 1.58 HF2, 1.58 HF3, 1.58 HF4, 1.58 HF5

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- wybór klienta handlowca
- formatowanie znaków specjalnych w specyfikacji towaru
- wysyłanie potwierdzenia zmiany statusu reklamacji do platformy
- maskowanie produktów w nowym widoku produktów
- wyświetlanie opisów sposobów wysyłki i płatności
- wyliczanie dni spóźnienia płatności klienta
- wyświetlanie menu mobilnego dla niezalogowanych klientów



Mercatum 5.586.0.0
[2019-07-25]

Dodano:
w szablonie b2b5
- możliwość wyświetlenia symbolu towaru w koszyku i podsumowaniu zamówienia
- obsługę plików SVG
- możliwość ukrycia krótkich opisów towarów
- możliwość wpisania opisu wysyłki i płatności w mailu o zmianie statusu zamówienia
- możliwość filtrowania tylko dostępnych towarów

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- ukrywanie przycisków rejestracji
- widok dokumentów powiązanych zamówienia
- błędy w widoku mobilnym
- błędy w koszyku i podsumowaniu zamówienia
- błędy w adresach produktów
- błędy przy ukrywaniu przycisków rejestracji


Mercatum 5.560.0.0
[2019-07-04]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 26.0.0, 26.0.1

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- pola wyboru sposobu wysyłki i sposobu płatności
- sposób wyświetlania opisu  sposobu wysyłki i płatności
- ukrywanie płatności wymagających kredytu kupieckiego gdy klient nie spełnia warunków
- wyświetlanie górnej belki nawigacji w widoku mobilnym
- wyświetlanie cen na stronie głównej
- wyświetlanie produktów na stronie głównej


Mercatum 5.550.0.0
[2019-06-11]

Dodano:
- możliwość przypisania tylko określonych sposobów wysyłki do danego kraju klienta
- możliwość filtrowania rozrachunków poprzez parametry
- możliwość edycji sposobu wpisywania uwag do zamówienia w zamówienie w Subiekcie


Mercatum 5.549.0.0
[2019-06-05]

Dodano:
w szablonie b2b5
- możliwość ukrycia filtru producentów

Naprawiono:
w szablonie b2b5
- błąd przy specyficznym wyszukiwaniu towarów
- wyświetlanie opisu płatności w specyficznej sytuacji
- wyświetlanie specyfikacji produktu w karcie produktu
- kosmetyczne błędy w dokumentach klienta
- rozwijanie kategorii na pulpicie


Mercatum 5.539.0.0
[2019-05-28]

Dodano:
w szablonie b2b5
- możliwość pokazania przycisku "zapytaj o produkt" dla produktów z zerową ceną
- możliwość ukrycia rejestracji
- możliwość ukrycia SKU w karcie produktu
- możliwość wyświetlenia kodu EAN w specyfikacji produktu

Naprawiono:
- aktualizację dokumentów po zmianie kontrahenta dokumentu w Subiekcie
w szablonie b2b5
- odświeżanie zmian wprowadzonych w menu


Mercatum 5.514.0.0
[2019-05-15]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 25.0.0, 25.0.1
- nowy widok strony głównej przystosowany do B2B
- nowy silnik wyświetlania listy produktów
w szablonie b2b5
- możliwość ukrycia rejestracji, ukrycia dodania do newslettera

Naprawiono:
- sposób dodawania produktów przez Integrator
- generację domyślnej bazy
w szablonie b2b5
- ikonę profilu w widoku mobilnym
- drobne błędy w szablonie
- wyświetlanie ostatnich zamówień klienta z poziomu handlowca
- wymóg wpisania adresu dostawy
- drobne błędy w karcie produktu
- widok dokumentów klienta
- drobne błędy w widoku płatności
- wyłączenie wyświetlania producentów, wyświetlanie producentów
- wyłączenie wyświetlania rabatów
- wyszukiwanie po kodzie EAN

Usunięto:
- dodatkowe domyślne waluty EUR i USD


Mercatum 5.479.0.0
[2019-04-10]

Dodano:
- nową wersję Integratora
- wsparcie dla Subiekta nexo 24.1.0, 24.1.1
- obsługę kodu dostawcy
- indywidualne koszyki poszczególnych klientów handlowca
- możliwość wyszukiwania produktów po EAN, kodzie dostawcy
w szablonie b2b5
- listę producentów na pulpicie
- nowy silnik wyświetlania listy produktów
- możliwość wyróżnienia ceny brutto
- możliwość pobrania pliku PDF z utworzoną ofertą

Naprawiono:
- wyświetlanie błędów w różnych miejscach
- widok płatności klienta
- wyświetlanie treści po ich edycji w panelu administracyjnym
- wpisywanie dat edycji treści
w szablonie b2b5
- wyświetlanie sekcji aktualności
- wyświetlanie opcji na liście klientów handlowca
- przycisk profilu na ekranach małej rozdzielczości
- odświeżanie listy produktów po wyłączeniu filtra producentów
- sortowanie ostatnich zamówień na pulpicie
- wyświetlanie rabatów klienta przy braku cennika klienta
- zmianę między koszykami klientów handlowca
- filtrowanie kategorii na pulpicie
- wyświetlanie listy producentów
- wyświetlanie suwaka cen
- wersję angielską w różnych miejscach
w szablonie b2b4
- możliwość wyłączenie dopełniania do minimum logistycznego


Mercatum 5.424.0.0
[2019-02-26]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 24.0.1, 24.0.2
w szablonie b2b5
- możliwość ustawienia szybkości przewijania banerów

Naprawiono:
- nadpisywanie specyficznego statusu zamówienia przy synchronizacji
- moduł wgrywania pliku do zamówienia
- błędy w wersji angielskiej
w szablonie b2b5
- ustawienie kolejności wyświetlania banerów
w szablonie b2b4
- widok szczegółu zamówienia w historii zamówień
- podwójny widok specyfikacji produktu
- przechodzenie na kolejną stronę wyników wyszukiwania w określony sposób


Mercatum 5.416.0.0
[2019-01-28]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta nexo 24.0.0
- możliwość sortowania klientów po dacie ich ostatniego logowania w panelu administracyjnym
- możliwość dodania wyskakującego komunikatu dla klientów
- zwiększono maksymalną długość nazwy producenta
w szablonie b2b4
- ukrycie domyślnej jednostki miary
w szablonie b2b5
- wyświetlanie dodatkowych jednostek miary produktu poza kartą produktu

Naprawiono:
- wyświetlanie stanów magazynowych
- drobne zmiany w widoku produktów w panelu administracyjnym
- drobne zmiany w wersji angielskiej
- wydajność wyszukiwania produktów
- dodawanie wielu produktów do koszyka
w szablonie b2b5
- wyświetlanie breadcrumbów po specyficznym wyszukaniu produktów
- ujednolicono wyświetlanie wielu tabelek z produktami
- drobne zmiany w wersji angielskiej
- wyświetlanie historii koszyka

Usunięto:
- zbędny parametr konfiguracyjny


Mercatum 5.394.0.0
[2018-12-20]

Dodano:
-obsługa Subiekt GT 1.55 oraz Subiekt nexo 23.0.0 i 23.0.1
-tłumaczenia w profilu podczas zmiany danych
-możliwość wysyłania maila o chęci zmiany danych klienta
-ukrycie adresu wysyłki gdy sposób wysyłki nie wymaga adresu
-możliwość zablokowania edycji danych przez klienta
-możliwość wgrywania własnych zdjęć w formacie png dla produktów
-wyświetlanie wariantów produktów w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5:
-wyświetlanie języków do wyboru w ich języku
-widok najpopularniejszych produktów
-widok tabelaryczny produktów z kolumnami definiowanymi przez klienta
-potwierdzenie usunięcia wszystkich produktów z koszyka
-informację o rezultacie wyszukiwania
-możliwość wybrania filtrów pól własnych które mają być wyświetlane
-możliwość wyboru kolorystyki
-możliwość utworzenia oferty w koszyku przez handlowca
-możliwość ukrycia wyboru języku i waluty
-możliwość ukrycia ilości produktów w danej kategorii
-możliwość włączenia drukuj na karcie produktu
-możliwość ukrycia filtrowania na liście produktów
-możliwość włączenia pola opis dla towarów w koszyku
-możliwość zmiany rozmiaru zdjęć w widoku tabelarycznym
w szablonie b2b4:
-możliwość ukrycia kolumny symbol

Naprawiono:
-wyświetlanie powiązanych dokumentów do zamówienia handlowca ze strony klienta
-automatyczną zmianę tytułu maila o rejestracji pracownika klienta w zależności od kraju
-nazwę kraju Wyspa Reunion ustawianą podczas generacji bazy
-wyświetlanie listy klientów w panelu administracyjnym
-nadpisywanie daty dodania produktu zamiast daty modyfikacji
-wyświetlanie promocji które obowiązują klienta
-wersję angielską widoku płatności
-drobne błędy w panelu administracyjnym
-wyświetlanie kategorii o specyficznych nazwach
-wariantowanie produktu po usunięciu głównego wariantu
-drobny błąd w pluginie cen klientów z plików csv
w szablonie b2b5:
-błąd przy wgrywaniu pliku edi
-wpisywanie sposobów dostawy i płatności do uwag zamówienia
-responsywność głównego menu
-domyślne sortowanie dokumentów
-wyświetlanie listy produktów objętych promocją
-wyświetlanie pola do wgrania pliku do zamówienia
-wyświetlanie daty dokumentów w liście dokumentów
-wyświetlanie widoku oferty, szczegółów oferty
-ikonę widoku tabelarycznego produktów
-drobne błędy w wyświetlaniu stopki szablonu
-wyświetlanie ceny brutto w koszyku
-wyrównanie guzików na wielu widokach
-ukrywanie opisu formy wysyłki/płatności gdy pusty
-widok zapytania o produkt
-wyświetlanie długich nazw form dostawy i płatności w widoku finalizacji zamówienia
-błędy w konsoli w wielu miejscach
-rezultaty wyszukiwania po zmianie ilości produktów na stronę

Usunięto:
w szablonie b2b5
-filtrowanie po polu własnym gdy ma tylko jedną wartość


Mercatum 5.317.0.0
[2018-10-30]

Dodano:
- wsparcie dla Subiekta GT 1.54 HF1 oraz Subiekta nexo 22.0.1 i 22.0.2
w szablonie b2b5
- możliwość ustawienia dowolnego koloru tła
- ikony w menu profilu klienta

Naprawiono:
- sortowanie produktów po cenie w panelu administracyjnym
- wyświetlanie domyślnego cennika w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5
- widok zapytania o produkt
- wyświetlanie sekcji "zobacz również" w widoku mobilnym
- działanie przycisków menu profilu klienta
- wyświetlanie komunikatu o plikach cookie
- wyświetlanie opisów pól w rejestracji
- drobne zmiany w kolorystyce przycisków


Mercatum 5.310.0.0
[2018-10-23]

Dodano:
- współpraca z Subiekt GT 1.54 i Subiekt nexo 22.0.0
- ukrycie adresu dostawy w mailu gdy nie jest wymagany
w szablonie B2B5
- możliwość zmiany tła na lekko szare
w szablonie B2B4
- wyświetlanie nazwy produktu w karcie produktu dla niezalogowanych klientów

Naprawiono:
w szablonie B2B5
- łamanie długich nazw produktu
- wyświetlanie notyfikacji przy dodaniu do koszyka
- wyświetlanie własnej startowej strony statycznej
- wyświetlanie statusu zgody na kredyt kupiecki w wersji angielskiej
- wyświetlanie tytułu ekranu zmiany hasła

Mercatum 5.301.0.0
[2018-10-17]

Dodano:
- edycję własnej strony startowej
- opcję zablokowania edycji danych przez klienta
- wyświetlanie aktualnej wersji Mercatum w panelu administracyjnym
- możliwośc ustawienia maksymalnej ilości produktów które można zamówić w jednym zamówieniu
w szablonie B2B5
- wyświetlanie stanów magazynowych na liście produktów
- kraj użytkownika podczas rejestracji

Naprawiono:
- maksymalną ilość znaków w symbolu towaru
- wyświetlanie ilości punktów lojalnościowych klientów w panelu administracyjnym
- przypominanie hasła dla pracowników kontrahenta
- wymóg kodu EAN towaru w mailach dot. zamówienia
- zgody RODO klientów handlowców
- aktualizowanie towarów z wieloma kodami
- synchronizowanie klientów handlowców w przypadku nieudanej synchronizacji do Subiekta
w szablonie B2B5
- wyświetlanie długich drzew kategorii
- wyświetlanie stawki VAT towarów zwolnionych z podatku
- wyświetlanie kolejnych kategorii do których należy produkt w karcie produktu
- wyświetlanie kolejnych stron promowanych produktów
- wyświetlanie kolejnych banerów na pulpicie
w szablonie B2B4
- pokazywanie nazwy produktu w karcie produktu (do włączenia w panelu administracyjnym)

Mercatum 5.70.0.258
[2018-09-18]

Dodano:
- obsługa Subiekt nexo 21.0.3
w szablonie B2B5
- wyświetlanie specyfikacji produktu na podstawie pól własnych produktu (do wyłączenia w Panelu Administracyjnym)
- możliwość zmniejszenia zdjęć na liście produktów

Naprawiono:
- zbędne białe znaki w mailu z danymi do logowania
w szablonie B2B5
- wersję angielską modułu EDI oraz wyświetlanie krawędzi modułu
- wyświetlanie komunikatów przy zmianie hasła
- wyświetlanie VAT towaru zwolnionego z 0% VAT
- wyświetlanie rabatu na liście produktów
- wyświetlanie komunikatu dla zalogowanych klientów
- wyświetlanie ikon górnego paska na urządzeniach mobilnych
- wyświetlanie w karcie produkt kategorii do których należy produkt
- głębokość wyświetlanych podkategorii
- drobne błędy w podstawowej wersji szablonu

Mercatum 5.70.0.243
[2018-09-03]

Dodano:
- nazwę klienta przy edycji udzielonych zgód
- obsługa dokumentów z Subiekta nexo

Naprawiono:
- literówki liczby produktów w koszyku
- import pracowników klienta z kartoteki CRM
- angielską wersję widoku zgód
- sprawdzanie poprawności sposobu dostawy
- wyświetlanie dat obowiązywania specyficznych promocji
w szablonie B2B5
- komunikaty w programie lojalnościowym
- maskowanie kategorii w drzewie kategorii
- linki społecznościowe w stopce

Mercatum 5.70.0.229
[2018-08-28]

Naprawiono:
- wyświetlanie form wysyłki, zamówień w panelu administracyjnym
- wyświetlanie produktów objętych promocją
w szablonie B2B5
- widok programu lojalnościowego
- wyświetlanie adresu email w stopce
- drobne błędy w wersji angielskiej
w szablonie B2B4
- wyświetlanie wartości zamówienia w historii zamówień
Mercatum 5.70.0.218
[2018-08-21]

Dodano:
- moduł płatności PayPal

Naprawiono:
- specyficzny błąd przy zamówieniu za punkty programu lojalnościowego
- przekierowanie po zalogowaniu
- wyświetlanie ilość dni spóźnienia w płatnościach
- wersję angielską w różnych miejscach
- wyświetlanie listy klientów przy braku klientów handlowca
- wyświetlanie ilości punktów programu lojalnościowego
w szablonie B2B5
- wyświetlanie listy dokumentów
- wyświetlanie wartości zamówienia
- jednolitość listy produktów i innych widoków
- odstępy, niepotrzebne tytuły stron w wielu miejscach
- wyświetlanie stopki strony w widoku rejestracji
w szablonie B2B4
- wyświetlanie udzielanych zgód podczas rejestracji

Mercatum 5.70.0.211
[2018-08-13]

Dodano:
- rozróżnianie producenta towaru z Subiekta nexo

Naprawiono:
- dodawanie zdjęć towaru z Subiekta nexo 21.0.2
- moduł akceptacji towaru do zamówienia
- wybór domyślnego cennika promocji
w szablonie B2B5
- wyświetlanie kategorii na liście produktów po ręcznym sortowaniu
- wyświetlanie stopki we wszystkich widokach klienta
- głębokość wyświetlanych kategorii
- kosmetyczne błędy w widoku podsumowania zamówienia


Mercatum 5.70.0.203
[2018-08-07]

Dodano:
- współpracę z Subiekt nexo 21.0.2
w szablonie B2B5
- link do regulaminu przy zapisie do newslettera w stopce
- możliwość zmiany ilości produktów do koszyka w karcie produktu za pomocą strzałek
- możliwość powtórzenia zamówienia (dodania go do koszyka) w widoku ostatnich zamówień i dokumentów
- informację o braku powiązanych dokumentów zamówienia

Naprawiono:
- akceptację produktów do zamówienia
- limit wyświetlanych ostatnio dodanych produktów, ilości produktów na stronie wyników
- limit ilości produktów dodanych do koszyka
w szablonie B2B5
- czytelność wyświetlania przecen
- tabelkę reklamacji
- wyświetlanie ostatnio dodanych produktów na pulpicie
- wolne miejsce w widoku płatności
- wyświetlanie X zamknięcia notyfikacji o dodaniu towaru do koszyka
- wyświetlanie sposobu wysyłki zamówienia, podsumowania zamówienia, tabelki "dostawa i płatność", stawki VAT sposobu dostawy
- wyświetlanie wolnego miejsca, pól na dane i przycisków w wielu widokach
w szablonie B2B4
- wpisywanie danych przy rejestracji w niektórych polach
- wyświetlanie statusu w widoku płatności
- wyświetlanie widoku zmiany danych


Mercatum 5.70.0.188
[2018-07-31]

Dodano
w szablonie b2b5
- możliwość wyświetlenia symbolu ean w karcie produktu i na liście produktów
- drobne zmiany w wielojęzyczności

Naprawiono
- domyślny tekst w uwagach zamówienia
- algorytm losowania produktów
- akceptację produktów do zamówienia
- kosmetyczne zmiany w panelu administracyjnym
w szablonie b2b5
- dodawanie do koszyka przy włączonym sprawdzaniu stanów magazynowych
- dodawanie do koszyka ze strony głównej
- wyświetlanie podsumowania zamówienia w historii zamówień
- wyświetlanie 0% vat w wielu miejscach
- kosmetyczne zmiany w stopce, podsumowaniu zamówienia, edycji klienta handlowca i innych widokach
- powielony przycisk zgody na newsletter
w szablonie b2b4
- kosmetyczne zmiany w profilu


Mercatum 5.70.0.171
[2018-07-24]

Dodano:
w szablonie B2B5
- powrót do profilu po zmianie danych/hasła

Naprawiono:
- generowane domyślne pozycje menu
- komunikat w przypadku zamówienia ponad dostępny stan
w szablonie B2B5
- styl widoku zgód RODO
w szablonie B2B4
- ilość wyświetlanego towaru oraz szereg optymalizacji w potwierdzeniu zamówienia


Mercatum 5.70.0.154
[2018-07-16]

Dodano:
w szablonie B2B5
- angielską wersję reklamacji

Naprawiono:
- drobne błędy w angielskiej wersji B2B
w szablonie B2B4
- dopełnianie do minimum logistycznego w koszyku
w szablonie B2B5
- wielojęzyczność w programie lojalnościowym
- wyświetlanie przycisków dla handlowca
- wyświetlanie tabeli klientów handlowca
- wyświetlanie tabeli podsumowania kosztów dostawy
- wyświetlanie tabeli produktów w szczegółach dokumentów
- wyświetlanie VAT w tabeli produktów w koszyku oraz w zamówieniu
- wyświetlanie stopki w reklamacjach
- wyświetlanie niektórych przycisków np. przycisków w podsumowaniu zamówienia
- wygląd stron zmiany hasła, zmiany danych, szczegółów dokumentów


Wersja 5.70.0.138
[2018-07-09]

Dodano:
- wybór ilości wyświetlanych produktów na stronie w B2B5
- domyślne szablony email zgodne z nowym systemem email
- generowanie domyślnego menu dla B2B5
- emaile RODO do szablonu B2B5
- możliwość umieszczenia treści wyrażonej zgody RODO w emailu o zmianie udzielonych zgód
- rozdzielenie edycji danych handlowca i hasła

Naprawiono:
- wyświetlanie rabatów obowiązujących jeden produktów
- wyświetlanie rabatu w szczegółach dokumentów
- kolejność wyświetlanych produktów w szczegółach dokumentów
- zmianę zgód RODO klientów handlowca
- wyświetlanie zgód klientów handlowca przy braku RODO
- edycję danych klienta handlowca
- zapisywanie zmian w szablonach email w panelu administracyjnym
- wyświetlanie tabeli zamawianych produktów w B2B5
- kontynuowanie zakupów po dodaniu produktu do koszyka w B2B5
- wyświetlanie ilości w zamówieniach w panelu administracyjnym
- ustawienie specyficznego kraju klienta w B2B
- warianty produktów

Usunięto:
- walidację kodów pocztowych podczas rejestracji


Wersja 5.70.0.100
[2018-07-03]

Dodano:
- stawkę VAT sposobu wysyłki do szablonów email
- wymaganie ponownego udzielenia zgód po edycji ich treści
- edycję szablonu o zmianie udzielonych przez klienta zgód RODO
- historię udzielonych przez klienta zgód RODO
- zapisywanie treści udzielonych przez klienta zgód RODO
- wyświetlanie których dokładnie danych do wysyłki brakuje

Naprawiono:
- warunki wymagania udzielenia zgód RODO
- wyświetlanie wymaganych zgód przy tworzeniu klienta handlowca
- wyświetlanie wartości zamówienia w historii zamówień
- wyświetlanie promocji po przejściu w nie w specyficzny sposób
- wygląd promocji, oferty, płatności w szablonie B2B5
- wielojęzyczność w B2B5
- ukrycie kolumny dostępność
- wyświetlanie dostępności
- zapisywanie zmian w szablonach email
- wyświetlanie programu lojalnościowego dla handlowca po przejściu w niego w specyficzny sposób
- wyświetlanie zgód RODO przy tworzeniu klienta handlowca
- widok edycji klienta handlowca
- usuwanie zgody na newsletter po odpowiednim przejsciu w profil
- wyświetlanie punktów programu lojalnościowego w mailu potwierdzającym zamówienie za punkty


Wersja 5.70.0.73
[2018-06-25]

Dodano:
- współpracę z Subiekt GT 1.53 oraz Subiekt nexo 21.0.0
- historię zgód RODO udzielonych przez klienta
- szablon maila tworzenia pracownika

Naprawiono:
- zamówienia za punkty programu lojalnościowego
- ekran programu lojalnościowego dla szablonu B2B5
- wyświetlanie punktów programu lojalnościowego
- wyświetlanie historii zamówień
- udzielanie zgody na newsletter
- wyświetlanie kosztu przesyłki w mailach
- link do płatności PayU


Wersja 5.70.0.47
[2018-06-20]

Dodano:
- wielojęzyczność komunikatu o braku danych wysyłki
- wyświetlanie daty ostatniego logowania klienta w panelu administracyjnym
- możliwość dodania adresu osoby składającej zamówienie (np. pracownika) w mailach potwierdzających zamówienie
- listę pracowników klienta z CRM w panelu administracyjnym
- możliwość dodania zamówienia z historii dokumentów
- opcję sumowania rabatu przy sprzedaży oraz rabatu od promocji na produkt

Naprawiono:
- sprawdzanie stanów magazynowych nowych produktów
- specyficzne zmiany statusu zamówienia
- wyświetlanie zgód RODO udzielonych przez klienta i naprawiono widok zgód.
- tłumaczenie w karcie produktu
- literówki w panelu administracyjnym
- wyświetlanie punktów programu lojalnościowego
- widok płatności


Wersja 5.70.0.0
[2018-06-20]

Dodano:
- wielojęzyczność komunikatu o braku danych wysyłki
- wyświetlanie daty ostatniego logowania klienta w panelu administracyjnym
- adres mail pracownika w mailach potwierdzających zamówienie
- lista pracowników klienta z CRM w panelu administracyjnym
- dodanie zamówienia z historii dokumentów
- opcja sumowania rabatu przy sprzedaży i promocji na produkt

Naprawiono:
- naprawiono sprawdzanie stanów nowych produktów
- naprawiono specyficzne zmiany statusu zamówienia
- poprawiono wyświetlanie zgód RODO udzielonych przez klienta i naprawiono widok Zgód.
- poprawiono tłumaczenie w karcie produktu
- poprawiono literówki w panelu administracyjnym
- poprawiono wyświetlanie punktów programu lojalnościowego
- poprawiono widok płatności


Wersja 5.50.0.0
[2016-09-29]

Nowe funkcjonalności:

- zaprojektowano nowy szablon B2B, który lepiej współpracuje z urządzeniami mobilnymi (RWD)
- rozbudowano możliwości konfiguracyjne w panelu administracyjnym
- wprowadzono dodatkowe widgety (ile pozostało do darmowej wysyłki, nieopłacone faktury, parametry kredytu kupieckiego, tabela kosztów dostaw etc...) oraz strony – lista rabatów dla klienta (w oparciu o promocje)
- możliwość ustalania rabatu przez handlowca. W zależności od ustawień, handlowiec może nadać indywidualny rabat do każdej pozycji w zamówieniu
- mechanizm maskowania stanów magazynowych
- definiowanie wyliczania wartości stanu magazynowego oraz sposobu prezentacji wyliczenia dostępnego towaru
- możliwość przypisania więcej niż jednego adresu e-mail dla klienta. Zdefiniowanie pracowników w programie ERP umożliwia logowanie się do systemu B2B przy użyciu dodatkowych adresów e-mail
- obsługa kredytu kupieckiego w zakresie: aktywny, maksymalna kwota kredytu, maksymalna ilość dokumentów kredytowych, maksymalne spóźnienie oraz wprowadzono dodatkowy parametr przy metodach płatności „wymagaj kredytu kupieckiego”. Tak ustawiona forma płatności pojawia się tylko w sytuacji spełnienia wszystkich warunków kredytu
- dodatkowe kody kreskowe dla towarów

Poprawki i naprawy błędów:
- optymalizacja zapytań do bazy danych dotyczących zamówień
- po nadaniu przeceny w panelu administracyjnym, powrót do listy towarów zachowuje ustawienia filtra
- przyśpieszono upload pliku CSV z aliasami towarów
- zoptymalizowano metody obsługi kategorii


Wersja 5.40.0.0
[2016-04-05]

Nowe parametry konfiguracyjne
- w sekcji Ogólne / Witryna dodano parametr Pokazuj produkty niezalogowanym użytkownikom
- w sekcji Ogólne / Witryna dodano parametr Ukryj produkty niebędące aliasami
- w sekcji Ogólne / Pozostałe dodano parametr Minimalna wartość zamówienia
- w sekcji Powiadomienia / Wysyłaj Fakturę VAT (PDF) po jej wystawieniu
- w sekcji Powiadomienia / Wysyłaj Fakturę VAT (XML) po jej wystawieniu

Nowe funkcjonalności:
- możliwość przedstawienia oferty produktowej klientom którzy nie posiadają konta (wyświetlanie oferty B2B bez możliwości zamawiania oraz cen i stanów magazynowych). Wymagana modyfikacja szablonu. Wówczas w menu po lewej pojawia się rozwijane drzewo kategorii, z uwzględnieniem wymagań SEO (przyjazne linki). Sposób prezentacji towaru w osobnych plikach szablonu (OfferProduct oraz OfferIndex)
- dodano automatyczną zmianę statusu zamówienia na 'zrealizowany' kiedy wystawiono Fakturę sprzedaży;
- dodano możliwość automatycznego wysłania Faktury sprzedaży (PDF) po zmianie statusu zamówienia na 'zrealizowany'

Poprawki:
- poprawiono wyświetlanie ilości w potwierdzeniu/aktualności zamówienia (do pełnych wartości)
- błąd integratoa przy ustawionym parametrze prefiks pomijanych kategorii


Wersja 5.32.0.0
[2016-03-25]
- zwiększono ilość obsługiwanych cenników do 10
- dodano możliwość kasowania klientów wraz z całą historią poprzez panel administracyjny
- dodano obsługę captcha Google

Wersja 5.31.0.0
[2016-02-08]
- poprawiono widok strony głównej panelu administracyjnego
- dodano dodatkowy parametr w opcjach wysyłki "adres wymagany"
- dodano możliiwość określenia sposobów wysyłki dla wybranej metody płatności

Wersja 5.30.0.0
[2016-03-10]
- w panelu administracyjnym dodano moduł umożliwijący sortowanie kategorii
- zmieniono sposób obsługi adresów w zamównieach w B2B. Teraz jako adres wysyłki podawany jest adres podany we wcześniejszym zamówieniu
- poprawiono wydajność
- dodano możliwość wstawienia opisu do pozycji na poziomie koszyka

Wersja 5.29.0.0
[2015-11-23]
- dodano moduł "Aliasy produktów" pozwalajace na stworzenie produktu powiązanego z produktem magazynowym, ale posiadającym inny opis lub kategorię
- zwiększono wydajność systemu poprzez dodanie cacheowania przy maskowaniu asortymentu
- dodano obsługę Paczkomatów InPost

Wersja 5.28.0.0
[2015-09-29]
- dodano nowe parametry konfiguracyjne - program lojalnościowy, powiadomienie handlowca o zmianie statusu zamówienia
- dodano funkcjonalność "akceptacja zmian danych kontrahenta" z wysyłaniem linka na adres e-mail do potwierdzenia danych
- poprawiono błąd wyświetlania warotści parametru domyślnego dla szablonu, kiedy wartość nie jest ustawiona
- dodano wersjonowanie danych kontrahentów

Wersja 5.27.0.0
[2015-09-14]
- rozbudowano moduł obsłgui szablonu o pola konfiguracyjne, dostępne w panelu administratora, dzięki czemu można personalizować szablon a ustawienia są zapisywane do cachowanego pliku xml
- dodano możliwość edycji szablonów e-mail z poziomu panelu admina

Wersja 5.26.0.0
[2015-08-26]
- dodano obsługę dokumentów FV/WZ/ZK
- poprawiono błędy związane z wydajności przy włączonej strategii sprzedaży "stosowana promocja"

Wersja 5.25.0.1
[2015-08-18]

- poprawiono błąd powodujący nieodnajdywanie produktów (404 Not Found) zawierających w nazwach znaki diakttryczne

Wersja 5.25.0.0
[2015-08-07]

- w panelu admina dodano narzędzie do zarządzania statusami zamówień z możliwością określenia, które ze statusów wystepuje przy opłaceniu, a który przy finalizacji
- poprawiono błąd w zmianie profilu użytkownika, dane widoczne są odrazu i nie ma konieczności ponownego zalogwania do systemu
- naprawiono błąd usuwania towaru z koszyka kiedy towar nie znajduje się już w bazie B2B. Po poprawce towary które zostały usunięte z B2B są automatycznie kasowane z koszyków wszysykich klientów

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

 Wydrukuj

Zobacz też

Rozwiązania własne

Oprogramowanie Mercatum posiada narzędzia pozwalająca na pisanie własnych rozwiązań, integrację z...

Cennik

Cennik dostępny tuaj

Wdrożenie

Bezpłatna prezentacjaPrzed zakupem systemu Mercatum polecamy Państwu skorzystanie z bezpłatnej...

Przegląd funkcjonalności

Mercatum B2B to innowacyjna platforma sprzedaży internetowej w pełni zintegrowana z...

Navigation

Social Media