1. W zależności od wybranego wariantu wdrożeniowego, platforma umożliwia powiązanie ze sobą poszczególnych towarów i wyświetlenie ich w karcie towaru. Aby funkcjonalność działała na platformie B2B/B2C, w panelu administracyjnym należy przejść do Sprzedaż, Cross-selling, a następnie wgrać odpowiednio przygotowany plik.

Cross-selling

2. Plik przygotowujemy w formacie XLSX, gdzie w każdej linii wpisujemy symbole produktów powiązanych (symbole w osobnych kolumnach). Po dodaniu skonfigurowanego pliku, na każdej z kart towarów (powiązanych produktów) będą widoczne te towary, które znajdują się w pliku, w danej grupie.

UWAGA: jeden plik XLSX może zawierać wiele grup powiązanych towarów.

Plik cross-selling