Oprogramowanie InsERT

eArchiwizacja - pakiet 10 GB przestrzeni dyskowej
eArchiwizacja - pakiet 10 GB przestrzeni dyskowej, ciągłość
Gestor GT - licencja na 3 stanowiska
Gestor GT - rozszerzenie o 3 kolejne stanowiska
Gestor nexo Pro 1 stanowisko
Gestor nexo Pro 3 stanowiska
Gestor nexo Pro rozszerzenie o 3 kolejne stanowiska
Rachmistrz GT
Subiekt GT - licencja na 3 stanowiska
Subiekt GT - rozszerzenie o 3 kolejne stanowiska
Subiekt nexo - licencja na jedno stanowisko
Subiekt nexo Pro 1 stanowisko
Subiekt nexo Pro 3 stanowiska
Subiekt nexo Pro 3 stanowiska dla użytkowników Subiekt GT
TeleKonsultant dla Gestor GT
Sfera dla Subiekt GT licencja na kolejne stanowisko
Sfera dla Subiekta GT licencja na pierwsze st.
Gratyfikant GT dla biur rach. - rozszerzenie open na nieograniczoną liczbę podmiotów
Gratyfikant nexo Pro
Rachmistrz GT dla biur rach. - rozszerzenie open na nieograniczoną liczbę podmiotów
Rewizor GT
Rewizor GT dla biur rach. - rozszerzenie open na nieograniczoną liczbę podmiotów
Rewizor nexo Pro
Plus CZERWONY dla InsERT GT
Plus NIEBIESKI dla InsERT GT
Plus ZIELONY dla InsERT GT
Subiekt GT - rozszerzenie na 3 kolejne stanowiska
Abonament na ulepszenia Biuro GT
Abonament na ulepszenia Biuro GT ciągłość
Abonament na ulepszenia Gestor GT bez ciągłości
Abonament na ulepszenia Gestor GT ciągłość
Abonament na ulepszenia Gratyfikant GT bez ciągłości
Abonament na ulepszenia Gratyfikant GT ciągłość
Abonament na ulepszenia Rachmistrz GT brak ciągłości
Abonament na ulepszenia Rachmistrz GT ciągłość
Abonament na ulepszenia Rewizor GT bez ciągłości
Abonament na ulepszenia Rewizor GT ciągłość
Abonament na ulepszenia Subiekt GT bez ciągłości
Abonament na ulepszenia Subiekt GT ciągłość
e-abonament Gestor nexo Pro 3 stanowiska
e-abonament Subiekt nexo Pro 3 stanowiska ciągłość
e-abonament Subiekt nexo Pro kolejne stanowisko
TeleKonsultant dla Gratyfikant GT
TeleKonsultant dla Rachmistrz GT
TeleKonsultant dla Subiekt GT
teleKonsultant dla Subiekt nexo
Licencja oddziałowa na pracę zdalną

Navigation

Social Media